Īrgandõks / Suggimizt / 2009

UNGĀRIJĀ IZDOD LĪBIEŠU DZEJAS KRĀJUMU

Diena.lv, 2.11.2009.

09/11/2009

Par godu Lībiešu tautas nama septiņdesmitgadei un Līvu svētkiem (“Līvőd Pivād”) Ungārijas Republikā grāmatu sērijā “Minoritates mundi”  izdots bilingvāls dzejas krājums lībiešu un paralēli ungāru valodā “Ahogy tudok, dalolgatok/ Kui ma mūoštab, nei ma lōlab”, informē Rietumungārijas Universitātes lektore Lāsma Ģibiete. Krājuma latviskais nosaukums būtu “Kad es varu, uzdziedu” (Kā es protu, tā es dziedu – Livones.lv).

Dzejas krājumā iekļauti dažādu paaudžu līvu literātu dzejoļi. Tā idejas autors un lirikas atdzejotājs no lībiešu uz ungāru valodu ir Rietumungārijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Urālistikas (somugru valodu) katedras vadītājs, asociētais somugru valodu profesors Jānošs Pustai (Pusztay János). Dzejas krājuma ilustrāciju autors ir Ferencs Masi (Masszi Ferenc).

LÄ«bieÅ¡u dzejas antoloÄ£ija (Baiba Damberga, Viesturs Ozoliņš/LKS arhÄ«vs)Abas somugru tautas – lībiešus un ungārus – neskaitot to radniecīgās valodas, vieno vairākas kopīgas lietas, uzsver L.Ģibiete. 19. gadsimta 30. gados Ungārijas Valsts piešķīra stipendijas lībiešu studentiem, lai viņi varētu studēt Ungārijā. Pēc Pirmā pasaules kara, kad radās trīs neatkarīgas valstis ar somugru valodu – Igaunija, Somija un Ungārija, par Ungārijas finansiālu atbalstu norisinājās Līvu kultūras nama celtniecība un vēlāk arī šī nama renovācijas darbi. Lai stiprinātu somugru tautu sadarbību, 1992. gadā tika nodibināta politiska un kulturāla  organizācija “Somugru tautu kongress”, kas reizi četros gados organizē starptautisku kongresu, kurā piedalās visu somugru valstu prezidenti.

Izņemot jauno dzejas krājumu, ungāriski nedaudz tulkota lībiešu folklora (septiņas leģendas, nedaudz tautas dziesmu, dažas mīklas).

Savukārt latviešu valodā lībiešu dzejas antoloģija ar neparastu nosaukumu “Es viltīgāks par tevi, menca” tika izdota pirms 11 gadiem – 1998. gadā ar Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centra) un tās vadītājas, žurnālistes Gundegas Blumbergas atbalstu. Šo krājumu ilustrējusi un noformējusi līvu dzejniece un māksliniece Baiba Damberga.