Īrgandõks / Suggimizt / 2008

Izcilākā lībiešu valodas un kultūras kopēja Pētera Damberga divdesmito atceres pavasari Līvõ kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs) atzīmēja ar Lībiešu valodas dienu, kas notika 22. maijā Rīgā, AB dambī uz kuģa Noass. Daudz interesentu bija klāt divos lībiešu kultūrvēsturei nozīmīgos notikumos.

LÄ«võd jelÄmiAlbuma „Lībiešu dzīve” atvēršanas svētki ir noslēgums ceļam 70 gadu garumā, kas aizsākās Pizes skolā, kad Pēteris Dambergs un viņa audzēkņi gatavoja dāvanu radu tautai igauņiem. Tas turpinājās Tartu, kur albumu pēc Otrā pasaules kara no sadedzināšanas izglāba toreizējais 10. nepilnās vidusskolas direktors Kārels Kotsars, līdz pirms diviem gadiem to no Kotsara meitas rokām atkal kā dāvanu saņēma Tartu universitātes profesors Tīts Reins Vītso. Vēlēdamies, lai liecība par lībiešu dzīvi neietu zudībā, profesors to nodeva Lībiešu kultūras centram faksimila izdošanai.

Tagad sadarbībā ar izdevniecību „Neputns” albuma faksimils ir laists klajā, turklāt unikālā izdevumā, jo albumu papildina komentāru burtnīcas trīs valodās: lībiešu, latviešu un angļu. Albuma komentārus rakstījusi dr. hist. Renāte Blumberga, māksliniecisko ietērpu veidojusi Zane Ernštreite, tekstus tulkojusi Ieva Ernštreite un Valts Ernštreits.

22. maijā tika prezentētā arī Līvõ kultūr sidām veidotā lībiešu kultūrvēstures un valodas portāla www.livones.net pirmā kārta. Portāla pilnībā izveidotā sadaļa „Lībieši”, kas sniedz vispārīgu informāciju, – kļūs pieejama arī lībiešu un angļu valodas zinātājiem. Tādējādi šis portāls kļūst par pasaulē pirmo un vienīgo interneta vietni lībiešu valodā, bet portāla iecere uzskatāma par unikālu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules mērogā.

Pašlaik www.livones.net ir vietne, kurā apkopota un publicēta objektīva, mūsdienīga, zinātniski precīza un vispusīga informācija par lībiešiem, lībiešu valodu un kultūru, bet mērķis ir izveidot vietni, kurā publicēti pētījumi un avoti par lībiešu kultūru, valodu un vēsturi, kur var mācīties lībiešu valodu un lasīt tajā. LKS, nodrošinot informācijas pieejamību, vēlas veicināt interesi par lībiešiem un lībiešu (t.sk. vēstures, etnogrāfijas, valodas, folkloras u.c. jomu) pētniecību. Portāla partneri ir Tartu universitāte un Starptautiskā lībiešu draugu biedrība. Pirms gada portāls www.livones.net kļuva publiski pieejams testa versijā un tikai latviešu valodā.

Albuma Lībiešu dzīve izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, ĪUMSIL sekretariāts, A/s Map Latvia un SIA Jelgavas Tipogrāfija. Portāla www.livones.net veidošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un ĪUMSIL sekretariāts un SIA TimeDivision.