Īrgandõks / Suggimizt / 2006

Rikāz rānda – nǟmõ Irēl!

Ieva Ernštreite, Līvõd Īt

LĪVÕD ĪT TARMÕB JA KUTSŪB

LĪVÕD ĪLMA, SÕV 2020

IRĒL, LĪVÕD ROVKUODĀS

Jūlij-ougust– fotokuņštnikā ANRIJS POŽARSKIS nägțõks LĪVÕD RĀNDA
17. jūlij kīela 17.00

Lūoltiji ja tulkiji GUNTARS GODIŅŠ ja muzīk MARKO OJALA

31. jūlij kīela 17.00

KŌRLI STALTE 150. SINDIZPǞVA PIVĀSTIMI

Līvõd kultūr tīedajiz Baiba Šuvcāne audio-video nīž – “Silmõzpāistaji līvõd lūoltiji ja kultūr prațțiji Kōrli Stalte”

”Rikāz rānda” – lețlizt ja līvõd lūoltijizt pivāstimi līvõd lūoltijizõn Kōrli Stalten 150. jubilejs

Mädõltõkstōpiļ vāldiņ tīemi lūoltijiz sindizkōrand – “Kestār” kōrand – jūs

1. ougust – LĪVÕD PIVĀD

12.00 – Pivād sizzõljūodimi Sūr mier rāndas

15.00 LĪVÕD ROVKUODĀS

“Mis ūdtõ um Līvõd īlmas?”

Līvõd āigastrōntõz 2020

”Rikāz rānda” – lețlizt ja līvõd lūoltijizt pivāstimi līvõd lūoltijizõn Kōrli Stalten 150. jubilejs

Baiba Damberga lūolkub līvõ, leț ja tōmnikād kīelkõks “Es un cit Es

Jaggõ võtābõd līvõd loulansambõld “Laula”, “Līvlist”, “Rāndalist” ,”Kāndla”

18.00 – Kontsert Rovkuodā jeds LŌLÕD, ALGID KISTÕGID!   (P.Damberg)

Komponist Valts Pūce – lōlõd Kōrli Stalte sõnādõks

KILŪB EŽMIZKÕRD

Salaspils siegdõd kūoŗ “Lōja”, dirigent Ģirts Gailītis

21.00 – Līvõd tulirdõks miernaigās