Īrgandõks / Vīļakub / Livones.net arhīv

Didriķis Volganskis

Livones.net

06/06/2006

Didriķis Vālgamā (Didriķis Volganskis-Valgums) dzimis 1884. gada 29. septembrī Košragā. Zvejnieks, bijis Lībiešu savienības vecākais (1933.-1938.).

Rakstījis dzejoļus, kuri publicēti lībiešu preses izdevumos.

Miris Košragā 1968. gada 12. augustā, apbedīts Pitraga kapsētā.