Päuvizt sõnād
kǭmal s
(a) kamal ▫ riekšava ♦ kǭmalõks rǭibõ kamaluga riisuda ▫ grābt riekšavām ● Kǭmal – kakš pi’vvõ ku’bsõ. 79.4 Kamal – kaks pihku koos. ▫ Riekšava – divas saujas kopā. (b) anat.  kämmal ▫ delna

a’lli s
(a) alune ▫ apakša  āitan|a’lli aidaalune ▫ klētsapakša, paklēts ; katūks|a’lli katusealune ▫ nojume; käp|a’lli kapialune ▫ skapjapakša; lōdan|a’lli lauaalune ▫ pagalde; lovān|a’lli voodialune, sängialune ▫ pagulte; pǟn|a’lli peaalune ▫ pagalvis; pȭrand|a’lli põrandaalune ▫ pagrīde (b) vundament ▫ pamati ● Mä’d tubān u’m kivīst a’lli. Meie majal on kividest vundament. ▫ Mūsu mājai ir akmens pamati.

sogā s
 soga ▫ duļķes

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um LI Līvõd institūt jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
26/01
1931. āigast 26. janvārs Irē pivāskuodās sūomõ päp Helle Kalervo Erviö ežmizkõrd pidāb lōt līvõkīelkõks.
30/01
1902. āigast 30. janvārs Pizā Būņțik kōrands um sindõn līvõd lūoltiji Pētõr Kīnkamäg (kūolõn 17.02.1972).
04/03
1938. āigast 4. märtsõs um sindõn ēsti kīeltieudmīez, līvõ kīel tuņšliji Tiit-Rein Viitso.
06/03
1902. āigast 6. märtsõs Kuoštrõgõl um sindõn līvõd kēramīez August Skadiņ (kūolõn 1945. āigasts).
09/03
1909. āigast 9. märtsõs um sindõn lūoltiji ja kīel tuņšliji Pētõr Damberg (kūolõn 25.04.1982.).