Päuvizt sõnād
mīļiņtõ vi
 hellitada ▫ apmīļot ● Nī’emõ nūolõb eņtš vāškiztõ, mīļiņtõb eņtš vāškiztõ. KK78b2 Lehm noolib oma vasikat, hellitab oma vasikat. ▫ Govs laiza savu teļu, apmīļo savu teļu.

sitk adj
 kindel ▫ pastāvīgs, uzticams  1Kr15.58

pū’ojistiz adv
 põhjalikult ▫ pamatīgi  K90

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um lingua.livones.net – jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
17/06
1942. āigast 17. jūnijs Pizās um sindõn līvližist perīņ dirigent Jānis Erenštreits.
19/06
1938. āigast 19. jūnijs um sindõn pitkā-āigali ansambõl „Līvlist” vaņīm Ausma Liepa.
24/06
1924. āigast 24. jūnijs Irēl pidābõd ežmiži līvõd loulpivḑi.
25/06
1860. āigast 25. jūnijs Pitrõgs um sindõn sūŗ līvõ kīel ja folklōr tīedaji Maŗī Berthold-Šaltjār (kūolõn 1930. āigasts).
26/06
1926. āigast 26. jūnijs um sindõn filolog, līvõ kīel tuņšliji Eduard Vääri (kūolõn 2005. āigasts).