Päuvizt sõnād
punā s
 puna ▫ sārtums

kriukimi s
 kisa ▫ kliegšana

mis|jūs knj
 misjuures ▫ turklāt

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um LI Līvõd institūt jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
05/08
2000. āigast 5. augusts um tīedõd vāldiž Kersti Boiko līvõ kīel optõbrōntõz „Līvõ kēļ”.
06/08
1939. āigast 6. augusts Irēl tīebõd vāldiž līvõ rovkuodā.
07/08
1925. āigast 7. augusts um sindõn ēsti komponist Veljo Tormis, kis um pǟgiņ kȭlbatõn sūomõ-ugrõd rovd, ka līvlizt muzīk.
07/08
1949. āigast 7. augusts um sindõn līvõ folklorist Helmī Stalte.
08/08
1867. āigast 8. augusts um sindõn āigakēranikā Fricis Kārkluvalks (kūolõn 1903. āigastõs).