Päuvizt sõnād
pū’dõst|vīerda adj
 puhastverd ▫ tīrasiņu-

lopāndõks s
 lõpp, lõpetus ▫ beigas, gals ♦ riek lopāndõks tee lõpp ▫ ceļa gals; romān lopāndõks romaani lõpp ▫ romāna beigas; lopāndõks sǭņõ vīdõ lõpule viia ▫ novest līdz galam; lopāndõksõks lõpuks ▫ galu galā ● Se pe’rri lopandõks tulāb. KK34I1 See viimne lõpp tuleb. ▫ Tas pēdējais gals nāk. Lopāndõks jõvā, tikkiž jõvā. Lõpp hea, kõik hea. ▫ Beigas labas, viss labs. Ta lǟ’b eņtš lapsõn tī’emõ lopāndõks. KK78 Ta läheb oma lapsele lõppu tegema. ▫ Viņš iet savam bērnam padarīt galu.

kunāgid adv
 kunagi, millalgi ▫ kādreiz, kaut kad ♦ mittõ kunāgid mitte kunagi, mitte millalgi ▫ nekad ● Kunāgid ma lǟ’b. Kunagi ma lähen ▫ Kādreiz es iešu. Kunāgid ma tǟnda vȯ’ļ nǟnd. Millalgi ma teda olin näinud. ▫ Kādreiz es viņu biju redzējis.

2018. āigasts Līvõ Kultūr sidām prațțõd portāl tulāb lǟb eņtš luggijizt jūr ūdstõd palgkõks. Sīe tīemiz um tigtõn Lețmō Kultūr ministrij. Portāls ka jeddõpēḑõn um lieudtõb laigā tieut iļ līvlizt, nänt kultūr, kīel ja istōrij. Portālõn um äb set ūž palg īd, bet um mõitiņtõd ka sīe eitõks ja sīesõ ātõ ka ūd jagūd.

Amā tǟdzi nēšti um lingua.livones.net – jag, kust ātõ lieudtõbõd setmiņ līvõ kīel vaindõkst. Sīņõ võib lǟdõ leb siḑīm portāl iļīzpūolsõ. Sīest jagst ātõ lieudtõbõd setmiņd līvõ kīel tuņšlimizt, tämpi līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz, kus ātõ ka sõnād formõd ja tekstõd līvõ kīel korpusõst, līvõkēļizt kūožnimūd nimkēra, līvõkīelst täpīņtõd sõnād lețkīels ja munt vaidnõkst līvõ kīel oppimiz pierāst.

Tuoi tǟdzi jag um Vīļakub, kus ātõ īdskubs kērad, siḑīmõd ja video iļ līvõd.

Jõvvõ ūdstõd portāl kȭlbātimizt!

Kalendār
22/12
1893. āigast 22. detsembõrs um sindõn Īra kūor dirigent Didrõk Blūm (kūolõn 1970. āigasts).
23/12
1931. āigast 23. detsembõrs Sūomlizit Īt ja munt organizātsijd abkõks Jālgabs īrgõb ulzõ tūlda kūkēra „Līvli” (1931-1939), ežmi periōdli ulzandõks līvõ kīelkõks.
27/12
1949. āigast 27. detsembõrs um sindõn Vald īžkist kaitstõb kultūr-istōriliz teritōrij „Līvõd rānda” lūoji ja direktōr Edgars Sīlis.