Päuvizt sõnād
spenīzõr s
 etn.  kangasuga ▫ šķiets, spēnīzers ♦ spenīzõr, kis pidāb ī’dlaigās ǭrõndtõ PK88.7 kangasuga, mis hoiab kangast ühelaiuselt ▫ šķiets, kas notur drēbi vienā platumā

platsänt s
 anat.  platsenta ▫ placenta  EIIIa

emīņ adv
 enam, rohkem ▫ vairāk
Ķempja Kārļa jaunākais dzejolis “Tuļpuķķiž” (Ugunspuķēs) // Newest poem "Tuļpuķķiž" (In Fireweeds) by Ķempi Kārl // Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž

Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž

Ķempi Kārl amā ūd lūoltõks “Tuļpuķķiž”.

2021. āigast ougusts Līvõ sõv iļīzskūol āigal lūoltiji Ķempi Kārl, kis kēratõb Salāts līvõ kīels, um lūond īd eņtš amā ūd lūoltõkšist “Tuļpuķķiž”. Salāts līvõ kēļ agā līvõ kīel Vidūmō kīelmurd um līvõ kīel variant, mis sai rõkāndtõd līvõ muinizõs Mõtsāpūol mōgõns, ja Ķempi Kārl um āinagi lūoltiji mōīlmas, kis lūob eņtš lūoltõkši sīes jarā kaddõn, sallizõs kīels. Nei īž salli ku kēļ um ka täm lūol. Neku um kēratõn ēsti kēranikā ja kuņtš kritīk Mart Velsker, “nēši lūoltõkšis tǟntõkši täuž um nei kēļ, ku ka kūožõd ja ārmaztõks, mis äb murt iļ āiga”.

 

Kalendār
23/01
2007. āigast 23. janvārs um vāldiž tīedõd līvõ kīel opātijiz Zojas Sīle kubbõ sǟdõd optõbmateriāl „Sõnād ja kērad”.
26/01
1931. āigast 26. janvārs Irē pivāskuodās sūomõ päp Helle Kalervo Erviö ežmizkõrd pidāb lōt līvõkīelkõks.
30/01
1902. āigast 30. janvārs Pizā Būņțik kōrands um sindõn līvõd lūoltiji Pētõr Kīnkamäg (kūolõn 17.02.1972).
04/03
1938. āigast 4. märtsõs um sindõn ēsti kīeltieudmīez, līvõ kīel tuņšliji Tiit-Rein Viitso.
06/03
1902. āigast 6. märtsõs Kuoštrõgõl um sindõn līvõd kēramīez August Skadiņ (kūolõn 1945. āigasts).