Īrgandõks / Suggimizt / 2022

Lībiešu svētki Mazirbē “Mans mūžs”

Ieva Ernštreite

29/07/2022

Ikgadējos Lībiešu svētkus Mazirbē, un šogad tie būs 6. augustā, gaida daudzi, uz tiem kopā sanāk un sabrauc kādreizējie ciemu ļaudis un tie, kas šos ciemus nu par savējiem sauc. Mūslaiku ļaudis, senie skolas biedri, lībiešu vasaras skolas “Mierlinkizt” lielie un mazie. Izdzīvot vienu dienu Lībiešu svētkos nozīmē sastapties ar daudzu, jo daudzu mūžu stāstiem, atmiņām – varbūt arī ar savējo.

 

 

Šīgada Lībiešu svētki iesāksies ar dievkalpojumu Mazirbes luterāņu baznīcā ar lūgšanu par lībiešu tautu, valodu un kultūru. Pēc divu gadu pārtraukuma svētku svinīgā atklāšana atkal notiks pie Lībiešu tautas nama, pirms tam sasveicinoties ar Latvijas simtgadē stādīto ozoliņu, kurš, tā vien liekas, gudri seko visam, kas notiek vienā no Lībiešu kultūrtelpas pieturām, Mazirbē.

Gājiens uz jūras malu šajos svētkos arī būs īpašs – skanēs radu tautu valodas, dziesmas, draudzīgas čalas gan ar paziņām, gan arī ar sen neredzētiem cilvēkiem – arī tu esi Mazirbē? Bet gājiena priekšā – līvu zaļibaltizilais karogs un ozolzaru vainags to bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” dalībnieku rokās, kas ieguvuši labāko lībiešu titulu. Pēc brīža vainags jau tiks dāvāts Jūras mātei – pieminot un pateicoties.

Svētku turpinājumā visi tiks aicināti Tautas nama zālē, lai uzzinātu par norisēm Lībiešu kultūrtelpā LU Lībiešu insitūta pētnieku īsos priekšlasījumos: “Lībiskā mantojuma iedzīvināšana Latvijā” (Valts Ernštreits, Ieva Vītola, Lolita Ozoliņa), “Muzikālais mantojums lībiešu kultūrā” (Baiba Šuvcāne), “Atjaunotā mēnešraksta “Līvli” 30 gadi” (Renāte Blumberga). Dokumentālo filmu režisores Ievas Ozoliņas interese un veikums Kurzemes piekrastes lībiešu dzīvo tradīciju popularizēšanā ir uzmanības vērts, par šeit sastaptajiem cilvēkiem un viņu mūžu stāstīs autore.

Izcilas radošas jubilejas šogad atzīmē Rīgas lībiešu ansamblis “Līvlist” un Tārgales lībiešu ansamblis “Kāndla”Katra no abām dziedošajām lībiešu kopām ir kā mūžs – grūtībās norūdīts, vērtīgs un citiem prieku nesošs.

Jubilejas noskaņās Tautas nama zālē, atceroties sava mūža īpašos gadus, satiksies kādreizējie Mazirbes pamatskolas klasesbiedri – Uldis Briedis, Jānis Erenštreits, Ilmārs Geige, Gunta Gintere un Gunārs Liepājnieks. Lībiešu un viesu muzikālie kolektīvi “Rāndalist”, “Kāndla”, “Rēvele” (Tallina) iepriecinās visus.

Lībiešu svētku brīvdabas koncerta “Mans mūžs” veidotāji un izpildītāji sola klausītājus izvadāt pa izcilu lībiešu mūzikas kultūras darbinieku mūža takām no agrākiem laikiem līdz pat mūsdienām, nereti atklājot pārsteidzošas sakritības. Šīs takas mūzikā jau ir izstaigājis komponists Valts Pūce, bet koncertā viņam pievienosies kupls ceļotāju loks: Marija Bērziņa (balss), Raimonds Ozols (vijole, balss), Raivo Ozols (kontrabass) kopā ar sieviešu kori “Lu” (Igaunija), diriģentes Rēdas Totsas (Reeda Toots) vadībā, Liepupes pagasta jauktais koris “Pernigele” (diriģente Arta Zunde) un Salaspils jauktais koris “Lōja” (diriģents Ģirts Gailītis).

Pateicamies par atbalstu: Talsu novada domei, Valsts kultūrkapitāla fondam, Latvijas Nacionālajam kultūras centram, Kurzemes plānošanas reģionam, LU Lībiešu institūtam, Lībiešu kultūras centram.