Īrgandõks / Suggimizt / 2022

6. augustā tika aizvadīti ikgadējie Lībiešu svētki Mazirbē. Svētki iesākās ar dievkalpojumu Mazirbes luterāņu baznīcā ar lūgšanu par lībiešu tautu, valodu un kultūru. Pēc divu gadu pārtraukuma svētku svinīgā atklāšana atkal notika pie Lībiešu tautas nama, pirms tam sasveicinoties ar Latvijas simtgadē stādīto ozoliņu. Pēc tam svētku dalībnieki devās gājienā uz jūrmalu, kur Jūras mātei tika dāvāts ozolzaru vainags – pieminot un pateicoties.

Svētku turpinājumā tautas nama zālē pulcējās visi tie, kas vēlējās uzzināt par jaunākajām norisēm Lībiešu kultūrtelpā. Vakarā uz skatuves pie tautas nama izskanēja brīvdabas koncerts “Mans mūžs”, kura veidotāji un izpildītāji klausītājus izvadāja pa izcilu lībiešu mūzikas kultūras darbinieku mūža takām no agrākiem laikiem līdz pat mūsdienām. Svētkus noslēdza tradicionālais saulrieta rituāls Mazirbes jūrmalā.

Dienas notiekumiem caur fotoobjektīva aci sekoja Inese Dāvidsone un Jānis Mednis. Viņu tvertie svētku mirkļi aplūkojami fotogalerijā.

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Kāpbergu dzimtas trīs paaaudzes.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Viesus uzrunā svētku saimniece Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Atklāšanas ceremonija.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Atklāšanas ceremonija.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Atklāšanas ceremonija.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Baiba Šuvcāne un Renāte Blumberga iepazīstina ar lībiešu kultūrtelpas apaļajām jubilejām.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Valts Ernštreits.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Ieva Vītola un Lolita Ozoliņa stāsta par ekspedīcijās uzietajām lībiskā mantojuma pēdām.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā. Mazirbes pamatskolas kādreizējie klasesbiedri Ilmārs Geige, Uldis Briedis un Jānis Erenštreits gaida savu uzstāšanās kārtu.
Foto Jānis Mednis

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone

 

Lībiešu svētki 2022. gada 6. augustā.
Foto Inese Dāvidsone