Īrgandõks / Suggimizt / 2021

Par Jāņa Prinča, vecākā, atdusas vietas sakopšanu Ventspils Cirpstenes kapos jau 20 gadus rūpējas Līvu savienības Ventspils lībiešu grupa. Aktīvākās talcinieces visus gadus ir bijušas Ausma Ernestovska un Ritma Stūre. Palīdzīgu roku vienmēr snieguši Ēriks Kāpbergs, Rainis Feldmanis un Jūsma Lūse. Pēdējā laikā kapu sakopšanas talkās piedalās arī Ventspils lībiešu apvienības Rānda valdes locekle Māra Vīgerte.

Ausma Ernestovska: „Parasti Jāņa Prinča kapu cenšamies apkopt divas reizes gadā. Savulaik salabojām arī kapa krustu, kas bija diezgan sagāzies.  Arī šopavasar nopirkām zemi un iestādījām jaunus dekoratīvos augus. Vasarā viss bija labi sakuplojis. Liels bija mūsu sarūgtinājums, kad, ierodoties sakopt Jāņa Prinča kapu viņa 225. jubilejā 15. novembrī, atradām, ka visi mūsu stādītie augi bija izrakti. Izlīdzējāmies ar priežu zariem un ziediem, ar ko noklājām kapa kopiņas. Aizdedzinājām svecītes viņai piemiņai.

Uzskatu, ka tas ir Ventspils grupas pienākums. Nevar priecāties par šodienas veiksmēm, neatceroties iepriekšējo laiku lībiešu kultūras un tradīciju veidotājus un glabātājus. Bez mūsu senču labajiem darbiem nebūtu arī mūsu panākumu.

Svecītes aizdedzinājām arī 15. novembrī pie Jāņa Prinča pieminekļa. Pieminot dižo lībieti jubilejā, nodziedāju vienu pantiņu no lībiešu himnas un noskaitīju Tēvreizi.”

Jāņa Prinča vecākā kapavieta Cirpstenes kapos 2021. gada 15. novembrī. No labās – Jāņa Prinča un viņa sievas Edes atdusas vieta, Jāņa Prinča, jaunākā, kaps. Ausmas Ernestovskas foto