Īrgandõks / Suggimizt / 2019

Lielbritānijas izdevniecība “Francis Boutle Publishers” izdevusi lībiešu dzejnieka Valta Ernštreita dzejas krājumu “Seļļizt nemē mēg/People like us” (Tādi, kā mēs). Šajā divvalodu krājumā (lībiski un angliski) iekļauti dzejoļi lībiešu valodā, kas tapuši dažādos posmos, taču lielākā daļa – tieši pēdējā gada laikā. Grāmata aizved lasītāju ceļojumā gan uz Lībiešu jūrmalu, gan vietumis zudušām lībiešu pasaules daļām, gan ļauj ieskatīties lībiešu iztēles pasaulē un zemēs, kas vēl nemaz nav parādījušās.

Lai gan Valtam Ernštreitam jau iznākušas divas dzejas grāmatas latviski – “Inter/rational” (2004) un “Dark Energy” (2014), šis ir pirmais krājums lībiski, turklāt zīmīgi, ka tas iznācis tieši Londonā, kur 1863. gadā iznāca arī pirmās grāmatas lībiešu valodā. Šī nav pirmā reize, kad Valta Ernštreita darbi pieredz savādas gaitas, jo 2011. gadā Latvijā nāca klajā viņa monogrāfija “Lībiešu rakstu valoda”, taču tā iznāca tulkojumā no igauņu valodas, turklāt tulkojuma autore bija lībiešu etnoloģe Renāte Blumberga.

Lai gan Valts Ernštreits krājumā “Seļļizt nemē mēg/People like us” norādīts arī kā vāka autors un viens no atdzejotājiem, grāmatas anglisko ietērpu izveidoja Skotijā dzīvojošais amerikāņu dzejnieks un atdzejotājs Raiens van Vinkls, kurš pagājušā gada rudenī gandrīz mēnesi dzīvoja Latvijā – Rīgā, Ventspilī un lībiešu krastā, kopā ar autoru intensīvi strādājot pie tulkojumiem.

Marta pēdējā nedēļā Lielbritānijā paredzēta virkne ar grāmatas prezentāciju saistītu pasākumu – 26. martā plkst. 16.30 diskusija Londonas Universitātes Slāvu un Austrumeiropas studiju nodaļā un plkst. 19.00 grāmatas atvēršana Londonas grāmatveikalā “Bookmarks Bookshop”, 27. martā plkst. 19.00 diskusija un lasījumi Trūro, Kornvolā kopā ar korniešu valodā rakstītu dzeju un 28. martā plkst. 19.00 lasījumi un diskusijas Velsas galvaspilsētā Kārdifā.

Lībiešu valoda ir Latvijas pirmiedzīvotāju valoda, kurā mūsdienās brīvi spēj sazināties nedaudz vairāk kā 20 cilvēku. Tomēr starp viņiem atrodami arī trīs dzejnieki – Valts Ernštreits, Baiba Damberga un Ķempju Kārlis –, kas padara vienu no mazākajām Eiropas literatūrām par vienu no lielākajām pēc dzejnieku skaita valodas pratēju vidū. Lībiešu mūsdienu dzejnieku 2018. gada sākumā lībiski un angliski iznākušais kopkrājums “Trillium” kļuva par ierosinātāju šīs grāmatas tapšanai.

Valts Ernštreits ir lībiešu izcelsmes literāts un kultūras darbinieks, lībiešu valodas kopējs un daudzu lībiešu tematikai veltītu publikāciju autors. Patlaban Valts Ernštreits vada 2018. gada rudenī dibināto Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu.

Krājuma tapšanu un iznākšanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un platforma “Latvian Literature”.

Vairāk par krājumu:

http://www.ryanvanwinkle.com/livonian-in-uk-tour/

https://francisboutle.co.uk/products/people-like-us/