Īrgandõks / Suggimizt / 2019

Kā ziņo vietne www.memorialiemuzeji.lv, 2019. gada 17. maijā pulksten 17.00 Jāņa Akuratera muzejā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6a, notiks izdevuma “Lībiešu tautas dziesmas” atvēršanas svētki. To sagatavojusi biedrība “Mazirbes draugu kopa” un tas veltīts lībiešu kultūras darbinieka Pētera Damberga (1909–1987) 110 gadu un filologa, lībiešu kultūras pētnieka Tenu Karmas (1924–2014) 95 gadu atcerei.

Izdevumā publicētas tautasdziesmas lībiešu un latviešu valodā, notis ar dziesmu vārdiem lībiešu valodā, kā arī pievienots skaņu disks, kurā lībiešu kultūras darbinieces Zoja Sīle un Dagmāra Ziemele lasa tautasdziesmas, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist” un Ventspils lībiešu dziesmu ansamblis “Rāndalist” izpilda dziesmas, kā arī skan senie folkloras krātuves ieraksti.

Atvēršanas pasākumā piedalīsies Dr. habil. philol. Janīna Kursīte un Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”.