Īrgandõks / Suggimizt / 2019

Piektdien, 6. decembrī, Latvijas Universitātes Lībiešu institūtā notiks IV Latvijas stāstnieku konference “Kaimiņu, nāburgu, sābru būšana”, kas veltīta dažādu kultūrtelpu līdzāspastāvēšanai un mijiedarbībai. Pasākuma īpašā viešņa būs sāmu dzejniece un stāstniece Ravdna Karita Eira, kas iepazīstinās ar sāmu kultūras īpatnībām.

Konferencē analizēs igauņu, latgaliešu, vecticībnieku, lietuviešu kultūrtelpu, un, tā kā šis ir Starptautiskais pirmiedzīvotāju valodu gads, īpaša uzmanība būs veltīta pirmiedzīvotāju – lībiešu un sāmu – valodām un kultūras specifikai. Par tematu “Lībiskais latviskajā” runās Gunta Kļava, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētniece, bet savu daiļradi tāmnieku, lībiešu un latviešu mēlē piedāvās Baiba Damberga, dzejniece un māksliniece.

Baiba Damberga

Konferenci organizē Latvijas stāstnieku asociācija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, atbalsta LU Lībiešu institūts, Latvijas Universitāte, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Kultūras ministrija.