Īrgandõks / Suggimizt / 2018

Tšītšōr! Modinām putnus!

Lībieši un viņu draugi visā Latvijā

12/03/2018

Lībieši visā Latvijā izsludina pirmo lībiešu zibakciju – Lielo putnu modināšanas dienu! Tā notiks pirmajā sestdienā pēc pavasara saulgriežiem (šogad tā iekrīt 24. martā) pulksten 11.00, kad zibakcijas dalībnieki modinās putnus – pavasara vēstnešus –, dziedot lībiešu putnu modināšanas dziesmu “Tšītšorlinkizt”. Dziesmas vārdi un melodija atrodama zemāk.

Zibakcijā aicināts iesaistīties jebkurš – gan dziesmu ansambļi un kopas, gan paši lībieši un lībiešu draugi, gan ikvienas, kurš ilgojas pēc pavasara.

Vieta: jebkura, kur tuvumā ūdens – pie jūras, pie Daugavas, Gaujas, Ventas, Salacas vai citas upes, pie Vilkmuižas, Usmas, Limbažu Lielezera vai kāda cita ezera.

Piekariņš – putniņš. 11. gadsimts. Sateseles pilskalns.

Putnu modināšana ir sens lībiešu rituāls, kas tradicionāli noticis pavasara saulgriežu rītā (šogad tas būtu 20. marts) vai Lieldienu pirmajā svētku rītā, kad tika dziedāta putnu modināšanas dziesma “Tšītšōrlinkizt”, kurai piemita buramvārdu raksturs. Lībieši ticēja, ka putni rudenī neaizlido prom, bet gan pārlaiž ziemu, gulēdami kādā slēpnī, piemēram, upes dibenā vai ezera un jūras krastā, un pavasarī tie jāmodina, lai ceļas augšā. Modināšanas rituālam bija arī citi motīvi: izlūgties zvejas laimi, pieburt meitu vai puisi. Ejot pie jūras, ņēma līdzi arī ziedojumu jūras mātei – kādu drusku no svētku ēdieniem un dzērieniem.

Iemūžinātos putnu modināšanas foto un video aicinām izvietot sociālo tīklu profilos ar tēmturi #tšītšōr vai sūtīt portālam Livones.net.

Dziedāsim kopā ar lībiešiem – sauksim pavasari, modināsim putnus un lībieti sevī!

Aicina: Biedrība Līvõ kultūr sidām, biedrība Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”, Ventspils lībiešu apvienība “Rānda”, koris “Lōja”, fokloras kopaSkandinieki”, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, Kolkas lībiešu ansamblis „Laula”,  Ventspils lībiešu ansamblis “Rāndalist”, Ventspils novada folkloras kopas “Kāndla” un “Piški kāndla”.

 

Tšītšōrlinkizt, tšītšōrlinkizt, ni um āiga ilzõ nūzõ, tšītšōr, tšītšōr!

Ni tēg maggõnd pitkõ ūnda, īestõ īezõ, pǟvast päuvõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Liebbizt liestād mäddõ mierrõ, vōjlizt liestād mūzõ mierrõ, tšītšōr, tšītšōr!

Jõvād lūomõd mäddõ mõtsõ, sudūd, okšīd, mūzõ mõtsõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Jõvād pūošõd mäddõ killõ, kõzzizt pūošõd mūzõ killõ, tšītšōr, tšītšōr!

Kierdõd neitsõd mäddõ killõ, lāiskad neitsõd mūzõ killõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Tšītšōrlinkizt, tšītšōrlinkizt, ni um āiga ilzõ nūzõ, tšītšōr, tšītšōr!

Ni tēg maggõnd pitkõ ūnda, īestõ īezõ, pǟvast päuvõ, tšītšōr, tšītšōr!

 

Čīčōrputni, čīčōrputni, nu ir laiks augšā celties, čīčōr, čīčōr!

Garu miegu gulējuši, nakšu naktis, dienu dienas, čīčōr, čīčōr!

 

Treknās butes mūsu jūrā, švakās butes citā jūrā, čīčōr, čīčōr!

Labie zvēri mūsu mežā, vilki, lāči citā mežā, čīčōr, čīčōr!

 

Labie puiši mūsu ciemā, sliktie puiši citā ciemā, čīčōr, čīčōr!

Čaklās meitas mūsu ciemā, slinkās meitas citā ciemā, čīčōr, čīčōr!

 

Čīčōrputni, čīčōrputni, nu ir laiks augšā celties, čīčōr, čīčōr!

Garu miegu gulējuši, nakšu naktis, dienu dienas, čīčōr, čīčōr!