Īrgandõks / Suggimizt / 2018

Kopš rudens, precīzāk – 12. oktobra, Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja Šaursliežu dzelzceļa ekspozīcija ir papildināta ar jaunu objektu – vairāk nekā 80 gadu vecu Mazirbes stacijas preču noliktavu. Tā atjaunota un pārvietota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ventspils pilsētas atbalstu.

Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados lauku platuma (600 mm) dzelzceļi galvenokārt tika izmantoti preču pārvadāšanai un gandrīz katrā stacijā atradās preču šķūņi, kas bija neatņemama dzelzceļa stacijas kompleksa sastāvdaļa.

2014. gadā Ventspils muzeja vēsturnieki apsekoja preču noliktavu, kas atradās Mazirbē līdzās vēsturiskajam sliežu ceļam, pretī vietai, kur atradusies Mazirbes stacija. Tas ir viens no nedaudzajiem preču šķūņiem, kas celts speciāli 600 mm dzelzceļam un bija saglabājies līdz mūsdienām. Noliktavai ir bīdāmas durvis ēkas abās pusēs, un tā kalpojusi bagāžas glabāšanai, preču pārkraušanai un uzglabāšanai pirms nosūtīšanas pa zemes ceļiem.

Preču noliktavas ēka tika pārvietota uz Piejūras brīvdabas muzeju. Arhitekta Agra Lēruma vadībā atjaunotas bojātās koka daļas un vēsturiskais krāsojums.

Informācija par senās ēkas jauno dzīvi lasāma žurnāla “Ilustrētā Pasaules Vēsture” 2018. gada decembra numurā.