Īrgandõks / Suggimizt / 2018

Līdz 2018.gada 15.martam konkursam pieteikt pasākumus līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanā un stiprināšanā aicinātas biedrības, kuru darbības ilgums ir vismaz pieci gadi un kuras darbības mērķis saistīts ar līvu (lībiešu) valodas un kultūras saglabāšanu.

Konkursa mērķis ir atbalstīt pasākumus, kuru nolūks ir ilglaicīga līvu (lībiešu) kultūras saglabāšana un stiprināšana. Atbalstāmā prioritātes ir ikgadēji un ilgtermiņa pasākumi, kuru rezultātā tiek sekmēta lībiešu kultūras ilgtspēja, iesaistot iespējami plašu līvu (lībiešu) kopienu un sabiedrību kopumā.

Pieteikumus līdz 2018.gada 15.martam iespējams iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  lnkc@lnkc.gov.lv ar norādi “Konkursam „Pasākumi līvu (lībiešu) kultūras saglabāšanā un stiprināšanā”, iesniedzot pesonīgi Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (Rīga, Pils laukums 4, 3.stāvs 312.kabinets) darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu, ņemot vērā, ka sūtījumam jābūt apzīmogotam ne vēlāk par 2018.gada 15.martu.

Informācija Latvijas nacionālā kultūras centra mājas lapā apskatāma šeit.

NOLIKUMS

I pielikums – pieteikuma anketa 

II pielikums