Īrgandõks / Suggimizt / 2018

Dzintaram Kļaviņam 90

Livones.net

11/05/2018

18. maijā muzikologs un ilggadējais lībiešu dziesmu ansambļa “Līvlist” mākslinieciskais vadītājs, koncertmeistars un repertuāra veidotājs Dzintars Kļaviņš (18.05.1928.–23.04.2007.) atzīmētu 90. dzimšanas dienu. Viņa mūžam veltīts sarīkojums “…mēs jau arī tepat vien būsim…”, kas 19. maijā pulksten 14.00 notiks koncertzālē “Ave sol” Rīgā.

Dzintars Kļaviņš bija kopā ar „Līvlist“ kopš tā dibināšanas. 1971. gadā kopā ar dzīvesbiedri Dzidru Kļaviņu viņus aicināja par topošā lībiešu ansambļa vadītājiem, un viņi tam piekrita. Dz. Kļaviņš veidoja apdares lībisko melodiju pūram un rakstīja oriģināldziesmas, veidoja teatralizētus uzvedumus “Lībiešu kāzu spēle 19. gadsimtā” un “Ziemas laiku meti”, svītas “Bērnu dziesmas”, “Rotaļdziesmas” un “Dziesmas par putniem”, bet viņa 75. dzimšanas dienā tika atskaņota paša sacerētā “Lībiešu mesa”.

Rakstā “Docendō discimus…”, kas publicēts 1997. gada “Lībiešu gadagrāmatā” un veltīts “Līvlist” 25 darba gadiem, Dzintars Kļaviņš atcerējās darba sākumu ansamblī: “Valdīja uzskats, ka tādu lībiešu sen vairs nav, ka viņu kultūras mantojums bez atlikuma iekausējies latviskajās tradīcijās. [..] Šādos apstākļos mēģinājums atdzīvināt atmiņas par lībiešiem (kaut šķietami nevainīgā, mūzikas interesēm kalpojošā darbības formā) varēja būt arī riskants. Tādēļ drīz pēc darba sākšanas devos vizītē pie toreizējā kultūras ministra V. Kaupuža, lai nodrošinātos pret iespējamo pretdarbību. Domāju: kā nekā muzikologs, turklāt vēl latgalietis, sapratīs… Ministra reakcija bija amizanta, taču tiem laikiem iezīmīga. “Tu,” viņš sacīja, “ārdi koncepciju. Mēs visiem stāstām, ka lībiešu vairs nav un ka tā nav mūsu vaina. Tak – ja nu viņi tomēr ir un grib dziedāt, lai darbojas, neiebilstu.”

Dzintara Kļaviņa darbs lībiešu muzikālā mantojuma apguvē un attīstībā bija auglīgs, jo viņu vadīja virsuzdevums: panākt, lai Latvija iepazīst lībiešus. Tas nebija viegli, bet Dzintars Kļaviņš atklāti atzina, kas viņam palīdzējis: “Pārdzīvojumu un satricinājumu periodā manī it kā pamostas, Baibas Dambergas vārsmā izsakoties, “balti norasojis līvu mēmais spīts”. Ansamblis jānotur. Par katru cenu.”

Atzīmējot “Līvlist” divdesmit darbības gadus, viņš secināja: “[..] vairs nav šaubu par to, ka Latvijā attieksme pret lībiešiem ir būtiski mainījusies. Neviens vairs nebrīnās, ka tādi joprojām ir. Zinātnieki pēta vēsturi, etnogrāfiju, valodu. Dzejnieki lībiešiem velta cieņas pilnas un jūsmīgas vārsmas.”

Dzintara Kļaviņa jubilejas pasākumā piedalīsies Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, vadītājs Zigurds Ete, Salaspils jauktais koris “Lōja”, diriģents Ģirts Gailītis, un Ventspils lībiešu dziesmu ansamblis “Rāndalist”, vadītāja Maija Kronberga. Atmiņās par Dz. Kļaviņu dalīsies Mārtiņš Boiko, Dace Markus un Jēkabs Raipulis.