Īrgandõks / Suggimizt / 2014

Minā um līvli!

Ieva Zdanovska, nometnes vadītāja

23/03/2014

Jau 22. reizi Mazirbē varēs dzirdēt skanam lībiešu valodu biežāk nekā ikdienā, jo tur atkal notiks lībiešu bērnu un jauniešu nometne.

Nometne ir lielisks veids, kā aktualizēt un iedzīvināt lībisko bērnos, kas apzinās savas saknes un piederību lībiskajam. Nometne ir domāta visiem, kuri ir ieinteresēti uzzināt un iemācīties daudz jauna un interesanta par savas tautas kultūrvēsturisko mantojumu, tādējādi neļaujot izzust kultūrai un valodai, kas ir katras nācijas pamatā. Tāpat nometne ir paredzēta arī interesentiem, kuri vēlas izzināt līvu tautas kultūru, vēsturi, mākslu un iemācīties valodu, popularizējot lībisko latviskajā vidē. 

Nometne notiek vienu reizi gadā, un tā šobrīd ir vienīgā vieta kopš 1990.gada, kur tikties līvu tautas nākotnei – bērniem. Reizi gadā, vienā un tajā pašā vietā, vienā un tajā pašā laikā, ar tradīciju un pēctecības garšu. Mazirbē, nedēļu pirms lībiešu svētkiem, ar trim galvenajiem noteikumiem – satikties, iegūt zināšanas un sagatavoties Līvu svētkiem, kas līvu tautai ir gada galvenais notikums.

Dalību nometnei pieteikt, rakstot uz epastu ieva.zdanovska@inbox.lv

Ieskats 2013.gada nometnē:

http://www.delfi.lv/novados/dundagas-novads/kolkas-pagasts/zinas/21-gadu-mazirbe-pulcejas-libiesu-bernu-nometne.d?id=43529223