Īrgandõks / Suggimizt / 2014

Kultūrkapitāla fonda finansējums

livones.net

10/06/2015

Valsts kultūrkapitāla fonda projekta konkursu otrajā kārtā finansējums piešķirts vairākiem ar lībiešu kultūru, tradīcijām un jaunāko laiku vēsturi saistītiem projektiem.

Tūkstotis eiro piešķirts Līvu savienībai, lai realizētu projektu “Lībiešu dzīves un nozīmīgāko notikumu video apskats par periodu no 1989.gada līdz 2014.gadam”. Tajā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Kultūras akadēmiju paredzēts digitalizēt kolcinieka Imanta Petravja-Zariņa 25 videokasetēs iemūžinātos svarīgākos notikumus Kolkas, Mazirbes, Rīgas un Ventspils lībiešu dzīvē 150 stundu garumā.

Trīs tūkstoši eiro piešķirti Somugru tautu festivāla organizēšanai. To septembra vidū rīko Rīgas latviešu biedrība sadarbībā ar organizāciju Fenno-Ugria un Līvu savienību. Šogad svētki plānoti Rīgā, Kolkā un Turaidā – vietās, kuras vēsturiski ir saistītas ar somugru, tātad arī ar lībiešu kultūru. Svētku norises būs daudzveidīgas – priekšlasījumi, kinolektorijs, izstādes, koncerti, mūzikas un deju sarīkojumi u.c.

Kultūrkapitāla fonds atbalstījis arī Dundagas novada pašvaldības projektu “Eiropā atzītais Kurzemes Sklandu rausis – tradicionālās kultūras nesējs”, kura īstenošanai piešķirti 1000 eiro.