Īrgandõks / Suggimizt / 2014

Jau 22. lībiešu bērnu nometne Mazirbē

Ieva Zdanovska, nometnes vadītāja

01/07/2014

Šogad Mazirbē pulcēsies 45 bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Nu tikai atliek gaidīt 25. jūliju, kad visi satiksimies un varēsim apgūt lībiešu valodu un mākslu, izzināt lībiešu kultūru un vēsturi.

Kad varēsim iepazīties cits ar citu, kopīgi dziedāt, dejot, rotaļāties, peldēties un visbeidzot sagaidīt vasaras lielāko notikumu – Lībiešu svētkus, kurā uzstāsimies ar kopēju priekšnesumu.

Šogad nedaudz ir mainījies nometnes darba plānojums. Tā ir kļuvusi par pāris dienām garāka. 26. un 27. jūlijā bērni darbosies radošajās darbnīcās kopā ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, kuriem ir vistiešākā saikne ar lībiešiem. Viena darbnīca būs kopā ar Ģirtu Gailīti un Salaspils kora “Lōja” dalībniekiem. Bērniem būs iespēja gan kopīgi padziedāt, gan celot, gan, iespējams, pat pamēģināt uztaisīt zābaciņus, jo nevienam jau nav noslēpums, ka korim “Lōja” ir vistiešākā saikne ar lībiešiem un ka savus tautastērpus viņi gatavo paši. Otrā darbnīcā kopā ar Dāvidu Ernštreitu bērni apgūs filmēšanas un montēšanas iemaņas, gan arī lībiskas dziesmas.

Tad vēl būs darbnīca, kurā “Līvlist” dalībniece Zoja Sīle kopā ar bērniem pētīs lībiešu tautastērpu. Pieļauju, ka, kopīgi darbojoties un uzdodot jautājumus, bērni iegūs vērtīgas atbildes ne tikai par tautastērpu, bet arī par lībiešu vēsturi. Vēl vienu darbnīcu vadīs tukumniece māksliniece Inga Brīniņa, ar kuru kopā bērni varēs doties plenērā, zīmējot Lībiešu krasta ainavas. Svētdien arī Līvu savienības priekšsēdētāja Ieva Ernštreite pievienosies nometnes radošo darbnīcu vadītāju pulciņam.  
Neliela informācija par pedagogiem: mākslu mācīs Ieva Vanaga un Sandra Nordena, lībiešu valodu – Linda Zonne-Zumberga un Ērika Krautmane, audzinātāji – Maija Dāvidsone un Elīna Bāliņa, Mārtiņš Skuja un Klāvs Smetana. Mums palīdzēs Reinis Zumbergs, Laura Gerdiņa un Ginta Ernštreite. Uz tikšanos Mazirbē!