Īrgandõks / Suggimizt / 2014

Ansambli "Līvlist" vada Zigurds Ete

Zoja Sīle

10/02/2014

„Ziemas laiku meti”. Tā 1982. gadā Dzintars Kļaviņš nosauca lībiešu tautasdziesmu un ieražu virknējumu, kuru veidoja ansamblim „Līvlist”, ņemot padomu no mūsu lietpratīgajiem un zinošajiem dalībniekiem lībiešiem Pētera Damberga un Paulīnes Kļaviņas, kā arī studējot Oskara Loritsa vākumu. Pie šīm dziesmām ansamblis atgriezās, sākot iepriekšējo sezonu, kad man nācās uzņemties ansambļa vadīšanu.

Mēs noturējāmies. Izgājām divas skates – mazākumtautību kolektīviem paredzēto, kā arī senioru vokālo ansambļu skati. Piedalījāmies divās Dziesmu svētku sadaļās: mazākumtautībām un Folkoras dienā. Kārtīgi koncertējām, sadarbojāmies ar Bolderājas mūzikas un mākslas skolas koklētājām.

Jāsaka paldies Maijai Kronbergai, kura uzņēmās muzikālās lietas un tagad ir kļuvusi arī par ventspilnieku ansambļa ”Rāndalist” vadītāju. Šajā laikā iepazināmies ar Zigurdu Eti, kurš Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā studē etnomuzikoloģiju, bet pirms tam mācījies Ventspils Mūzikas koledžā. Topošā etnomuzikologa izpētes darbs ir Dzintara Kļaviņa radošā darbība.

Tas bija pamats mūsu sadarbībai. Tā, piemēram, „Līvlist” dalībniece Rasma Mažāne 1950. gados piedalījusies Dz. Kļaviņa vadītajā lībiešu-ventiņu ansamblī Ventspilī, un tagad viņa sniedz intervijas par šo laiku. Interesantus materiālus Zigurdam Etem izpētei nodod Dzintara domubiedrs jautājumos par autentiskumu folkloras reproducēšanā Jēkabs Raipulis.

Tagad Zigurdam Etem uzticēts „Līvlist” bagātais nošu arhīvs, kā arī pastāvīgi tiek sniegtas konsultācijas par lībiešu kultūrvēsturi. Bet no 2014. gada janvāra, ansambļa 42. darbības gadā, Zigurds Ete kļuvis par „Līvlist” māksliniecisko vadītāju. Arī Maija Kronberga palīdzēs jaunajam vadītājam. Lai mums visiem veicas!