Īrgandõks / Suggimizt / 2013

Lībiešu karoga deviņdesmitgade

livones.net

18/11/2013

 

 

Pirms deviņdesmit gadiem – 1923. gada 18. novembrī – Mazirbes mācītājmuižā iesvētīts lībiešu karogs. Tā bija arī diena, kad pirmo reizi izskanēja lībiešu himna.

1998. gadā pēc Lībiešu kultūras centra un Lībiešu draugu biedrības ierosmes sakarā ar lībiešu karoga iesvētīšanas 75. gadskārtu iedibināta Lībiešu karoga dienas tradīcija. Un nu jau piecpadsmit gadu lībieši reizē ar Latvijas valsts dzimšanas dienu piemin un tur godā arī savus svētākos simbolus.

Arī šogad 17. novembrī Mazirbē pulcējās Līvu savienības biedri, lai atzīmētu Karoga svētkus. Dienu ievadīja dievkalpojums baznīcā, kur, kā atzīmēja Līvu savienības vadītāja ieva Ernštreite,  pirmo reizi dziesmu lapiņās bija lasāma valsts himna lībiešu valodā.

Priecīgus svētkus!