Īrgandõks / Suggimizt / 2013

Kopš ceturtdienas, 7. marta, kad Tartu norisinājās lībiešu pētnieka Tīta Reina Vītso 75. jubilejai veltītā konference un jubiljas svinības, interesentiem testa versijā tīmeklī pieejama „Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca”.

Vārdnīcā atrodama adresē http://www.murre.ut.ee/liivi/. Tā paredzēta gan valodas apguvējiem un citiem valodas interesentiem, gan valodas pētniekiem. Uz šīs vārdnīcas bāzes Igaunijā sācies darbs arī pie lībiešu valodas korpusa izveides un Somijā – arī pie lībiešu valodas pareizrakstības rīku u.c. valodas apguves palīglīdzekļu izstrādes. Tīmekļa vārdnīcas oficiālā prezentācija paredzēta aprīļa otrajā pusē Tallinā.

Vārdnīcas ievietošanu tīmeklī atbalstījusi Tartu Universitāte, Latviešu valodas aģentūra un Līvõ kultūr sidām.