Īrgandõks / Suggimizt / 2012

Valsts vizīte Latvijā trešās dienas pēcpusdienā ir atvedusi mūs uz Lībiešu tautas namu – triju radu tautu, kurām ir savas valstis, Latvijas valsts un lībiešu kopīgi celto ēku. Tas apliecina, ka lībieši ir tauta, kas aktīvi uztur savas saknes un ved atpakaļ to, kas tiecas izzust.
 
Pagājušajā gadā, kas bija lībiešu valodas un kultūras gads, es Tartu piedalījos lībiešu konferencē, un es zinu, ka mans labais kolēģis, prezidents Andris Bērziņš, piedalījās tādai pašai tēmai veltītā konferencē Rīgā. Mēs abi uzskatām par svarīgu mazu valodu un kultūru aizsardzību. Mēs abi zinām, ka katra valoda un kultūra ir saglabāšanas vērta bagātība. Šeit Igaunijai un Latvijai atbalstu sniedz mūsu pašu pieredze, kad mums vajadzēja iestāties par savas valodas un kultūras saglabāšanu.
 
Brīvā sabiedrībā mums ir brīvība atzīt savas saknes un uzturēt savu identitāti. Pagājušā gada beigās Igaunijā publicētā grāmata par lībiešiem tika izpārdota pārsteidzošā ātrumā, un es ļoti ceru, ka šī labā lasāmviela drīz būs pieejama arī latviski. Jo tā ir daļa Latvijas un latviešu stāsta. Daļa Igaunijas un igauņu stāsta. Kā viena saikne starp divām labām kaimiņtautām, igauņiem un latviešiem, kas caur lībiešiem savā starpā ir radu tautas. Man turklāt ir lepnums citēt Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pirms 87 gadiem teiktos vārdus: “Nav atsevišķas igauņu tautas, nav atsevišķas latviešu tautas, ir tikai viena vienota Igaunijas-Latvijas tauta.”
 
Nesen Igaunijā tika nodrukāta Kārļa Staltes veidotā lībiešu ābece, kuras rokraksts nāk jau no 1930. gadiem. Pateicoties Renātei Blumbergai, kas to atrada Igaunijas Valsts arhīvā, šī katrai tautai nepieciešamā grāmata tagad beidzot ir pieejama lībiešu bērnu lietošanai. Ja ir grāmatas un rakstu valoda, tas palīdz kultūrai saglabāties un uzturēt valodu dzīvu.
 
Šeit, Lībiešu tautas namā, ir labi cerēt, ka, tāpat kā šī ēka tika būvēta lībiešu, latviešu, igauņu, somu un ungāru sadarbībā, mēs tuvākajā laikā kopīgi spēsim palīdzēt lībiešu mantojuma izpētei un saglabāšanai mūsdienīgā līmenī.
 
Spēku jums, labie draugi, jo lībiešu pastāvēšana pirmkārt ir atkarīga no jums pašiem.
 
Pateicos.