Īrgandõks / Suggimizt / 2012

Iznācis mācību palīglīdzeklis pagājušā gada nogalē izdotajai Kārļa Staltes lībiešu ābecei un sākuma lasāmgrāmatai.

Grāmatas tulkojums latviešu valodā (tulkojis Valts Ernštreits) izdots ar Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu. Priekšvārdu „Pirmā lībiešu ābece un Kārlis Stalte” uzrakstījusi dr.hist. Renāte Blumberga.

Tie, kuri ābeci iegādājās vai saņēma kā dāvinājumu vēl 2011. gadā, mācību palīglīdzekli bez maksas var saņemt Latviešu valodas aģentūrā (www.valoda.lv).

Informāciju par lībiešu ābeces iegādi var saņemt pa e-pastu: info@livones.lv.

Kārļa Staltes “Dzīvais vārds. Ābece un sākuma lasāmgrāmata”. 2011.