Īrgandõks / Suggimizt / 2012

Ilggadīgajam lībiešu valodas pētniekam prof. Tītam-Reinam Vītso, kurš bija iekļauts arī Igaunijas prezidenta valsts vizītes oficiālās delegācijas sastāvā, Latvija piešķīrusi Atzinības krusta IV šķiras ordeni, tādējādi novērtējot viņa ieguldījumu.

Savukārt Igaunijas Republikas prezidents Tomass Hendriks Ilvess parakstījis lēmumu par valsts godalgu pasniegšanu vairākiem Latvijas kultūras darbiniekiem, kas cieši saistīti arī ar lībiešiem.

Māras zemes krusta IV šķiras ordenis piešķirts Valtam Ernštreitam – valodniekam, Latvijas un Igaunijas kultūras attiecību veicinātājam, kā arī Maimai Grīnbergai – tulkotājai, Igaunijas literatūras popularizētājai.

Māras zemes krusta V šķiras ordenis piešķirts Rūtai Karmai – tulkotājai, Igaunijas literatūras popularizētājai un Ērikai Krautmanei – Latvijas Universitātes pasniedzējai, igauņu valodas un kultūras popularizētājai.