Īrgandõks / Suggimizt / 2012

Darbību sākusi Ventspils lībiešu apvienība „Rānda”

Māra Vīgerte, nodibinājuma „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda”” valdes priekšsēdētāja

08/03/2012

2012. gada 6. martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nodibinājums “Ventspils lībiešu apvienība “Rānda””.

Laikā, kad mostas daba, modušies arī Ventspils lībieši – modušies darbam, sadarbībai un jaunām iespējām. Lai mums būtu spēks strādāt un realizēt jaunas idejas, esam nolēmuši kļūt savā rīcībā brīvāki, patstāvīgāki un mobilāki. Juridiskas patstāvības iegūšanai Līvu savienības Ventspils nodaļas valdes locekļi 2012. gada 24. februārī pieņēma lēmumu izveidot nodibinājumu „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda””.

Tā mērķi ir:

kopt un saglabāt lībiešu valodu un kultūrvēsturisko mantojumu;

pētīt un popularizēt lībiešu valodu, kultūru un vēsturi;

veicināt lībiešu vienotību un nacionālās piederības nostiprināšanos;

veicināt kultūras sakarus ar radu tautām.

Nodibinājuma darbības pamatā būs sadarbība ar Ventspils pilsētas un novada pašvaldībām, dažādu projektu izstrāde un sadarbība ar citām lībiešu organizācijām. Mūsu galvenais uzdevums ir Lībiešu kultūras dienu organizēšana Ventspilī, piesaistot Ventspils pilsētas pašvaldības finansējumu.

Savā darbībā akcentēsim Ventspils pilsētas un novada lībiešu kopienas stiprināšanu, valodas un kultūras saglabāšanu un apmācību, kā arī lībiskās dzīvesziņas popularizēšanu Ventspils iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Zinot, ka lielas un labas lietas vieglāk izdarāmas kopīgiem spēkiem, Nodibinājums dažādu projektu ietvaros ar prieku sadarbosies ar visām lībiešu organizācijām. Mēs dalīsimies ar savām idejām un ieklausīsimies jūsu domās, lai kopīgi saglabātu un koptu mūsu vislielāko vērtību – lībiešu valodu un kultūru!