Īrgandõks / Suggimizt / 2011

KOLKAS BĒRNU ILUSTRĀCIJAS LĪBIEŠU ĀBECEI

Gundega Blumberga

09/05/2011

Kolkas lībiešu grupas aktīviste Mārīte Zandberga atsūtījusi 45 Kolkas pamatskolas audzēkņu zīmējumus konkursam par ilustrācijām topošajai Lībiešu ābecei.

Kolkas zÄ«mÄ“jumsMārīte stāsta, ka īpaši atsaucīgi bijuši pirmo četru klašu un 7. klases skolēni, pateicoties savām skolotājām Ilonai Jostiņai, Aismai Brandei, Litai Lasmanei un Dacei Tindenovskai. Jaunie ilustratori tematus no Kārļa Staltes apkopotajiem stāstiņiem varēja izvēlēties paši, un šoreiz, kā jau jūrmalas bērni, viņi devuši priekšroku jūrai, kuģiem un zvejai. Bērni zīmējuši arī putnus, zvērus, puķes, ugunsdzēsējus un skursteņslauķus.

Kolcinieki ir čakli zīmētāji, un pašlaik ciema lībiešu centrā iekārtota viņu zīmēto atklātņu izstāde „Mana Kolka” – vairāk nekā 70 darbu. Centrā apskatāmi arī kolcinieču adījumi un tamborējumi.