Īrgandõks / Suggimizt / 2011

11. un 12. novembrī Somijā atzīmēja A. J. Šēgrēna biedrības divdesmit gadu jubileja. Tajā divas lekcijas nolasīja LKS biedre Dr. hist. Renāte Blumberga.

Visi jubilejas pasākumi notika Īti (Iiti), kur 1794. gadā piedzima lībiešu pētnieks Andress Jūhans Šēgrēns un sava mūža pēdējo posmu pavadīja lībiešu mācītājs Edgars Vālgamā. Lībiešu kultūras un valodas gada ietvaros biedrības jubilejas pasākumos Renāte Blumberga 11. novembrī nolasīja Īti ģimnāzijā divas lekcijas „Lībieši no A. J. Šēgrēna ekspedīcijām līdz mūsdienām”. Pirmā lekcija bija paredzēta ģimnāzijas audzēkņiem, bet otra, kas notika vakarā, – visiem interesentiem. Biedrība jubilejas pasākumā bija vēlējusies īpaši akcentēt lībiešu tematiku, jo šogad aprit 150 gadu kopš A. J. Šēgrēna lībiešu valodas vārdnīcas iznākšanas. Tāpēc sarīkojumā piedalījās arī Šēgrēna pētnieks profesors Maikls Brānčs un mācītājs Lauris Valgamā, kurš dalījās atmiņās par savu tēvu Edgaru Valgamā.

Publikācija tapusi ar LR Kultūras ministrijas atbalstu.