Īrgandõks / Suggimizt / 2010

TURAIDĀ TALKOJA UN DZIEDĀJA SKANDINIEKI

Anda Skuja, TMR Krājuma un izglītojošā darba daļas vadītāja

26/04/2010

Atsaucoties aicinājumam, Lielajā talkā 24. aprīlī Turaidas muzejrezervātā talkoja arī Rīgas folkloras draugu kopa „Skandinieki” un, vadītājas Julgī Staltes rosināti, pieskandināja visu Tautasdziesmu parku ar dziesmām līvu un latviešu valodā.

JulgÄ« Stalte talkoTalkas laikā tika sakopta apkārtne ap Skandinieku avotiņu un blakus avots tika nodēvēts par Pogavotu. Julgī Stalte sarunā teica, ka „poga” līvu valodā nozīmē „dēls”, un šāds avota nosaukums būtu stiprs un skanīgs. Talkas noslēgumā, pulcējoties ap ugunskuru, „Skandinieki” dziedot un stāstot atmiņas par Turaidā pieredzēto, iepriecināja ne tikai citus talciniekus, bet arī muzeja apmeklētājus.

Pirms vairāk nekā 25 gadiem folkloras draugu kopa „Skandinieki” bija to ļaužu vidū, kuri piedalījās Dainu kalna iekārtošanas talkās. Vienā no talkas reizēm, attīrot Dainu kalna nogāzi, tika atklāts avotiņš, kurš vēlāk par godu tā atklājējiem tika nosaukts par Skandinieku avotiņu.

Šogad, svinot Dainu kalna 25 pastāvēšanas gadu, 17. jūlijā notiks folkloras svētki „Īsto dziesmu meklējot”, kuros piedalīsies folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no visiem Latvijas novadiem, kā arī Siguldas novada kori, deju kolektīvi un pūtēju orķestri. Svētku laikā ikviens varēs uzzināt Dainu kalna tapšanas vēsturi un apjaust tā nozīmi Latvijas kultūras dzīves kontekstā.