Īrgandõks / Suggimizt / 2010

Nupat Tartu universitātes Doktoru skola atbalstījusi triju lībiešu valodas pētnieku pieteikumus dalībai konferencē Kanādā. To skaitā ir Līvõ kultūr sidām biedrs Valts Ernštreits.

TuuliTartu universitātes doktorants Valts Ernštreits dodas uz Kanādas Somugru studiju asociācijas rīkoto septiņpadsmito konferenci, kas no 28. līdz 31. maijam notiks Konkordijas universitātē Monreālā, Kanādā, kur paredzējis nolasīt referātu par tēmu “Mazas rakstu valodas stāsts: lībiešu valoda”. Konferencē piedalīsies arī lībiešu valodas pētniece Tūli Tuiska, kura lasīs referātu par tēmu “Patskaņu kvalitāte lībiešu valodā”. Kopā ar jaunajiem zinātniekiem uz Kanādu brauks Tartu universitātes emeritētais profesors Tīts Reins Vītso un Igauņu valodas institūta pētnieks Vahurs Laiapea.

Konferences apmeklējums pēc LKS ierosmes ir saistīts ar šāgada simtgadnieces, lībietes Grizeldas Kristiņas apciemojumu, jo viņa dzīvo Kanādā un šobrīd ir pēdējā zināmā lībiešu valodas kā dzimtās valodas runātāja. Pētnieki cer, ka viņiem izdosies dokumentēt Grizeldas Kristiņas valodu. Iecerēts arī nolasīt lekciju ciklu Toronto universitātes Tartu koledžā.

SeminÄra dalÄ«bnieki Talsu Ä’dnÄ«cÄValts Ernštreits ir Igauņu un somugru valodniecības doktorants. Lībiešu rakstu valodu viņš pēta un attīsta nu jau vairāk nekā desmit gadus. Papildus rakstu valodai viņš pētījis arī lībiešu leksiku un lībiešu literatūru. Pētījumi publicēti un ar tiem iepazīstināti dažādu valstu interesenti. Valts Ernštreits ir pasniedzis lībiešu valodu un citus priekšmetus Tartu universitātē, Latvijas Universitātē un citur.