Īrgandõks / Suggimizt / 2010

LĪBIEŠU DIENAS SAULAINĒ, KANĀDĀ

Kristīne Stivriņa

12/07/2010

Laikraksta „Latvija Amerikā” 2010. gada 12. jūnija numurā publicēts raksts „Lībiešu dienas Saulainē” (Kanādā), kas stāsta, kā jaunieši no Latvijas, filmētāji un igauņu viesi strādā un intervē simtgadīgo lībieti Grizeldu Kristiņu. Rakstu publicējam saīsināti.

Pie Grizeldas visiSestdienas rītā, 22. maijā, pie saulainietes lībietes Grizeldas Kristiņas bija ieradusies dokumentāro filmu režisore Rita Dirse kopā ar Robertu Freimutu, pavadot ļoti tālus viesus. Apciemojuma nolūks bija intervijas. Viesi – igaunis Vahurs Laiapea, dokumentāro filmu režisors, gatavo filmu par lībiešiem, Tūli Tuiska, doktora grāda kandidāte, runā lībiski, Valts Ernštreits, doktora grāda kandidāts Tartu universitātē, tekoši runā lībiski, ir lībiešu kultūras centra vadītāja vietnieks. Valts ir mājaslapas www.livones.net koordinators, un šinī mājaslapā ir atrodama arī Kristiņas kundzes autobiogrāfija sakarā ar viņas 100 gadu dzimšanas dienu. Dr. Tīts Reins Vītso ir Tartu universitātes emeritētais profesors un lielākais lībiešu valodas pētnieks. Dr. Vītso patlaban strādā pie lībiešu valodas gramatikas grāmatas un lībiešu-latviešu-igauņu vārdnīcas.

Kad jautāju Valtam tālā ceļojuma mērķi, viņš atbildēja: „Kristiņa kundze nav tikai pasaules vecākā lībiete, bet, pats galvenais, viņa ir vienīgā persona šajā saulē, kurai dzimtā valoda ir lībiešu. Vienīgā.”

Viesi pavadīja septiņas saulainas dienas Saulainē, četras stundas dienā intervējot Kristiņa kundzi. Visas sarunas notika lībiešu valodā, tika ierunātas lentē un filmētas. Rita Dirse daļu interviju arī filmēja. Kristiņa kundzei šis apciemojums deva lielu gandarījumu, jo bija iespēja izrunāties lībiski un atstāstīt savas mūža gaitas. Brīvajā laikā viesi ciemojās pie viesmīlīgajiem saulainiešiem, siroja pa plašajiem mežiem un iepirkās grāmatu klētiņā. Paldies Robertam Freimutam par ciemošanās plānošanu un Normundam un Mārai Gobām par naktsmājām. Pēc apciemojuma Saulainē ciemiņi devās uz Ziemeļamerikas konferenci Monreālā, kur sniedza referātus par lībiešu valodu.