Īrgandõks / Suggimizt / 2010

No 2010. gada 8. līdz 10. janvārim Košragā notiks Tartu Universitātes, Starptautiskās lībiešu draugu biedrības un Līvõ Kultūr sidām kopīgais seminārs.

StrazdsParedzēts, ka šajā seminārā, kas notiks pilnībā lībiešu valodā, tiks apspriestas šo triju organizāciju ieceres 2010. gadam, kā arī portāla livones.lv attīstību. Semināru pilnībā finansē Tartu Universitāte.

Sakarā ar to, ka 2009. gada nogalē Līvõ Kultūr sidām pasniegto balvu čaklākajiem un aktīvākajiem portāla livones.lv sarunu istabas izmantotājiem – dalību Košragā notiekošajā seminārā – ir ieguvuši Reinis Zumbers un Linda Zonne, mēs priecājamies par to, ka seminārā tādējādi būs pārstāvēts arī 2009. gadā izveidotais Līvu fonds.