Īrgandõks / Suggimizt / 2009

TURAIDĀ ATKLĀTA JAUNA EKSPOZĪCIJA

Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

15/05/2009

15. maijā Turaidas muižas restaurētajā Dārznieka mājā atklāta ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.

Lībieši ir otra Latvijas pamattauta ar senu un savdabīgu kultūru un bagātu vēsturi. Somugru un indoeiropiešu kultūru saskarsmē ir veidojies Latvijas bagātais un savdabīgais kultūras mantojums. Gaujas lībieši 12. gadsimta beigās apdzīvoja plašu teritoriju Gaujas lejtecē, kur mūsdienās zināmi 13 pilskalni. Turaidas muzejrezervāts atrodas Gaujas lībiešu senā pilsnovada centrālajā daļā. Par to kultūras liecības muzejrezervāta teritorijā glabā Turaidas pilskalns, kur atradusies lībiešu koka pils, Baznīckalns, kur apglabāti pirmie kristītie lībieši, Dainu kalns jeb Jelgavkalns – senā lībiešu ciema vieta.

Turaidas vēsturiskā centra ēkās – pieminekļos un kultūrvidē – pašlaik ir iekārtotas 34 muzeja ekspozīcijas, kas stāsta par tūkstošgades notikumiem šajā teritorijā Latvijas un Eiropas notikumu kontekstā. Stāsts par tūkstošgades ritējumu sākas ar Dainu kalnu, ar katras tautas valodas nozīmi un tajā pausto dzīvesziņu, tautasdziesmās ietverto pasaules lietu kārtības uztveri un vērtību sistēmu. Ekspozīcija par Gaujas lībiešiem ir Turaidas kultūras mantojuma tūkstošgades stāsta senākā daļa.

Turaidas pils.

Dārznieka mājas restaurācija veikta, īstenojot Kultūras ministrijas, Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izstrādāto programmu „Mantojums – 2018″. Dārznieka māja ir Turaidas viduslaiku mūra pilij vistuvāk stāvošā muižas ēka. Tā ietilpst Īpaši aizsargājamajā kultūras piemineklī – Turaidas muzejrezervātā.

Turaidas muižas saimnieciskā apbūve sāka veidoties 16.-17. gadsimtā. 19. gadsimta 40. gados viduslaiku nocietinājumu tuvumā uzcēla muižas dārznieka māju – mūra ēku ar austrumu pusē izbūvētām ieejām un balkoniem. Pēc 1920. gada agrārreformas Dārznieka māja nonāca Latvijas valsts īpašumā. No 1963. gada līdz 2000. gadam ēkā atradās muzeja dienesta telpas. No 2004. līdz 2009. gadam veikta ēkas arheoloģiskā, arhitektoniskā izpēte, restaurācija un renovācija. Restaurācijas darbus veica SIA „Balsts R”, kam ir liela pieredze kultūras pieminekļu restaurācijā.

Visi laipni acināti iepazīt jauno ekspozīciju “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” 16. maijā akcijas “Muzeju nakts” laikā organizētajās ekskursijās plkst. 20.00, 21.00, 22.00 un 23.00!