Īrgandõks / Suggimizt / 2009

28. februārī plkst. 14.00 Pāles novadpētniecības muzejā notiks unikālas izstādes par lībiešu dzimtu vēsturi „Vidzemes lībieši un viņu pēcteči” atklāšana un pirmais Vidzemes lībiešu pēcteču saiets Pāles kultūras namā.

Rasma NorinaIzstādē būs iespēja iepazīties ar plašu un unikālu materiālu par Vidzemes lībiešiem un to dzimtu vēsturi, kur apzināti un izpētīti Vidzemes lībiešu pēcteču dzimtas koki jau no 18. gs. vidus deviņu paaudžu griezumā līdz pat mūsdienām.

Idejas autore un muzeja direktore Rasma Noriņa jau vairākus gadus nodarbojas ar vēstures izpēti, meklējot Vidzemes lībiešu pēctečus tieši pēc A. J. Šēgrēna publicētā Svētciema pusē dzīvojošo lībiski runājošo iedzīvotāju saraksta. Jau 2003. gada 23. augustā Pāles novadpētniecības muzejā notika izstāde „Mēs – Vidzemes lībiešu pēcteči”, kuras atklāšanā piedalījās piecas zinātniski pierādītās un izpētītās Vidzemes lībiešu dzimtas no jau minētā Šēgrēna saraksta. „Pēc šīs izstādes bija neticami liela atsaucība, interese un vēlēšanās no šīm apzinātajām lībiešu dzimtām lībiešu pēcteču saietus un tikšanās rīkot biežāk. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ tika veidota šī izstāde „Vidzemes lībieši un viņu pēcteči”,” skaidro R. Noriņa.

Nenovērtējamu devumu izstādes tapšanā devis arī akadēmiķis Saulvedis Cimermanis, Latvijas akadēmiskā bibliotēka, P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejs un J. Prīmaņa anatomijas muzejs, kuri palīdzējuši nodrošināt izstādi ar unikālajiem materiāliem.