Īrgandõks / Suggimizt / 2009

Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt” būs tiesīga sniegt atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pasē ierakstīt tautību “lībietis (līvs)”, paredz valdības otrdien atbalstītie noteikumi, informēja Tieslietu ministrija.

Likums nosaka – ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno arī lībiešu organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi. Šāds atzinums nepieciešams gadījumos, ka ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

Latvijas paseTaču līdz šim neviens normatīvais akts nenoteica, kura organizācija ir tiesīga sniegt atzinumu, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”. Tiesa, praksē to vairāk nekā desmit gadus dara Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”.

Arī turpmāk atbildīgā organizācija, kura sniegs atzinumu par personas vai tās radinieku tiešā augšupējā līnijā piederību pie lībiešu (līvu) tautības būs Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”.