Īrgandõks / Suggimizt / 2009

Turpmāk Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt” būs pilnvarota sniegt atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pasē ierakstīt tautību “lībietis (līvs)”, paredz Tieslietu ministrijas Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie noteikumus par atbildīgo lībiešu jeb līvu organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi.

Ministrijā informēja, ka likums nosaka – ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”, dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno arī lībiešu organizācijas atzinums par personas etnisko izcelsmi. Šāds atzinums nepieciešams gadījumos, ka ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.

Pašlaik neviens normatīvais akts nenosaka, kura organizācija ir tiesīga sniegt atzinumu, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”. Taču praksē to vairāk nekā desmit gadus veic Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs noteikts, ka atbildīgā organizācija, kura sniegs atzinumu par personas vai tās radinieku tiešā augšupējā līnijā piederību pie lībiešu (līvu) tautības būs Līvu (lībiešu) savienība “Līvõd Īt”.