Īrgandõks / Suggimizt / 2009

LIIVLASTE SÕPRADE ÜHING

Tuuli Tuisk

27/10/2009

Liivlaste Sõprade ühing (Liiviläisten ystävät ry) asutati 1. augustil 1998. aastal Liivi Ranna keskuses Irēl (Mazirbes). Ühingu asukoht on Helsingis.

TuuliAsutamiskoosolekust võtsid osa 48 inimest, peamiselt lätlased, soomlased ja eestlased, kuid ka teadlane Saksamaalt ning Lätis asuvate Norra, Taani ja Eesti saatkondade diplomaadid. Ühingu asutamisest võtsid muuhulgas osa sellised teadlased nagu akadeemik Saulvedis Cimermanis (Riia), professorid Eduard Vääri, Tiit-Rein Viitso ja Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), professor Mauno Koski (Turu), Kersti Boiko ja Tõnu Karma (Riia), samuti suured liivi kultuuri huvilised ja toetajad Maima Grīnberga-Preisa, Timo Hanhivaara, Andres Heinapuu, Juha Kääriäinen, Tapio Mäkeläinen, Jaak Prozes ja Pertti Pyhtilä jt. Aastatega on ühinguga liitunud palju liivi huvilisi üliõpilasi, uurijaid, teadlasi jt.

Vaatamata lühikesele tegutsemisajale ja vahelduvatele tõusudele-mõõnadele on ühingu tegevus seni olnud üsna edukas. Põhikirja järgi on ühingu eesmärgiks liivlaste toetamine, liivi keele ja kultuuri hoidmine, toetamine, uurimine, edendamine ja arendamine. Oluline on liivlaste kultuuri ja naaberriikide kultuuride ja kontaktide suurendamine, kultuurialase koostöö ja suhtlemise tõhustamine. Tegutsemisaastate jooksul on korraldatud koosolekuid, liiviteemalisi seminare, kultuuri- ja haridusalaseid koosviibimisi ning peetud liivi keele ja kultuuri loenguid. Samuti on korraldatud liivi raamatute esitlusi, kontserte, huvitavaid (õppe)reise Liivimaale jm. Ühingu üheks eesmärgiks on levitada liivi keelt, kultuuri ja liivlasi tutvustavat kirjandust ja muid materjale.

Liivlaste Sõprade ühingu juhatuse esimees on Tartu Ülikooli emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso. 18.08.2007. aasta seisuga on nii Soomes, Eestis kui ka Lätis ühingu juhatuses 3 põhiliiget ja 1 asendusliige. Juhatuse põhiliikmed Soomes on Tapio Mäkeläinen, Timo Hanhivaara, Juha Kääriäinen + asendusliige Sirpa Koski. Juhatuse põhiliikmed Eestis on Tiit-Rein Viitso, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk + asendusliige Jaak Prozes. Juhatuse põhiliikmeteks Lätis on Nora Ikstena, Maima Grīnberga-Preisa, Ērika Krautmane + asendusliige Maija Norenberga.

Ühingu sekretäriks Eestis on Tuuli Tuisk, kelle ülesanneteks on oma maa ühinguliikmetele ühingu tegevust puudutava informatsiooni jagamine, liikmemaksude kogumine ja muu ühinguga seotud korralduslik tegevus.

Kontakt:

Tuuli Tuisk

tuuli.tuisk@ut.ee

(+372) 51 21115