Īrgandõks / Suggimizt / 2009

5. novembõrs Rīgõs tuļtõ īdõkubbõ Līvõ fond ja Līvõ kultūr sidām jūodõd ja rõkāndiztõ ka iļ portāla livones.lv võimiži līvõ kīel kȭlbatimiz ja paŗīmiz oppimiz pierāst.

Mȯlmõd organizātsijd loptātiztõ, ku portāl immõrētimi ni tarmõb võimiz līvõ kīelkõks äb set kēratõ ja luggõ tieutõkši, bet ka rõkāndõ võrgõs, portāl rõktubās kūoḑõn eņtš vaisõ. Sīepierāst LKS jeddõlpanmiz pierrõ sai loptātõd, ku jeddõpēḑõn (25. novembõrst) jegā kuolmõndpǟva ȭdõn kīela 20.30-st tīera stuņḑ rõktubās võib rõkāndõ līvõ kīelkõks. Rõkāndimiz stūņḑõd jūodijizõks līb Valt Ernštreit.

Portāla Livones.lv kopienas sadaļa.

Rõktubā um lieudtõb portāl Rovst jags. Rovst jag tīemiz um tigtõn Nordplus programm.