Īrgandõks / Suggimizt / 2009

2009. GADA LĪVU SVĒTKU PROGRAMMA

Līvu (lībiešu) savienība

20/07/2009

VŌD PIVĀD – LĪVU SVĒTKI 2009 MAZIRBĒ

1. augustā – Līvu tautas nama 70 gadi un Līvu svētku tradīcijas atjaunošanas 20 gadi.

2009. gada svçtku afiðaSVĒTKU PROGRAMMA

10.00 – Dievkalpojums Mazirbes baznīcā

12.00 – Svētku atklāšana pie Līvu tautas nama

13.00 – Gājiens uz jūru

15.00 – Līvu tautas namā

• Līvu tautas nama 70 gadu jubilejas pēcpusdiena

• Līvu svētku tradīcijas atjaunošanas 20 gadu jubileja

• Lībiešu valodas mācību materiāla un CD ,,Lībiešu – latviešu-angļu vārdnīcas” prezentācija, lībiešu valodā lasa Erna Vanaga

• Baltijas Starptautiskās akadēmijas studentu

un Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņu darbu izstādes ,,Lībiešu simbolika mūsdienu pielietojumam” prezentācija

• Eiropas kultūras mantojuma dienu 2008 Neparastais mantojums Lībiešu radošo vasaras nometņu dalībnieku zīmējumu izstādes Laivu kapsēta Mazirbē prezentācija

• Lībiešu tautas dziesmas lasa lībiešu nometņu ,,Mierlinkizt 2009″ un ,,Rāndadīlba 2009″ dalībnieki

17.00 – Lībiešu tautas ansambļu un viesu svētku koncerts

19.00 – Līvu tautas namā

• Biedrības ,,Latvijas Nacionālais Parks” projekta ,,Līvu krasta kultūrvēstures, seno arodu un dzīvesstāstu izpēte Ziemeļkurzemes nākotnes attīstībai”, līdzfinansētājs Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēma Jstermiņa ekspertu fonds”, prezentācija

• Radošās apvienības ,,Jūras vēstis” videofilma „Gaisma pār Kolkasragu”, kapteiņa Visvalža Feldmaņa dzīvesstāsts scenārija autors Gints Sīmanis režisors-producents Haralds Sulainis

operators Guntis Feldmanis

20.30 – Grupas ,,Jūrkant” koncerts, grupas vadītājs Māris Blāze

21.30 – Ugunskurs jūrmalā

22.30 – Zaļumballe līdz rītam, spēlē grupa ,,Jūrkant”