Īrgandõks / Suggimizt / 2008

No 23. līdz 28. jūlijam Mazirbē notiks lībiešu bērnu un jauniešu radošā vasaras nometne „Mierlinkizt” (Jūras putniņi) un no 28. jūlija līdz 2. augustam lībiešu paaudžu nometne „Rāndadīlba” (Tilbīte).

Bērnu un jauniešu nometne notiks jau 16. gadu, bet t. s. paaudžu nometne – trešo reizi. Nometņu tēma šogad ir „Lībieši somugru radu tautu saimē”. To dalībnieki pilnveidos savas lībiešu valodas zināšanas, apgūs lībiešu folkloru, muzikālo mantojumu un tradīcijas, piedalīsies dažādās mākslas darbnīcās un iepazīsies ar lībiešu radu tautu vēsturi, tradīcijām un mūsdienu procesiem.

Nometnes organizē Līvu (lībiešu) savienība ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta rīkotajā konkursā „Lībiešu etniskās identitātes stiprināšana, valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” saņemto finansiālo atbalstu.

Dalībniekiem paredzētas dažādas aktivitātes: tradicionāli lībiešu valodas nodarbības, mūzikas stundas, notiks talantu vakars, pārgājieni, kuru laikā liela vērība tiks veltīta vietvārdiem un to izcelsmei. Kā katru gadu, notiks mākslas darbnīcas, kuru laikā bērni gatavos darbus šīgada Kultūras mantojuma dienu ietvarā notiekošajai izstādei Lībiešu tautas nama zālē.

Tā kā šogad mantojuma dienu tēma ir „Neparastais mantojums”, dalībnieki radošajos darbos atainos laivu kapsētu, kas atrodas Mazirbes jūrmalas kāpās. Nometnes dalībnieki dosies arī uz Ventspili, uz Ventspils pilsētas muzeja Amatu māju, kur šogad no jūnija līdz gada beigām tiek īstenots sekretariāta finansēts projekts „Lībiešu tautastērps un tā nēsāšanas prasmes”.

Bçrnu nometne Mazirbç (LKS arhîvs)Ir paredzēts, ka paaudžu nometnes dalībnieki Miķeļtorņa kapos pieminēs pirmās atjaunotās Līvu (lībiešu) savienības vadītājas Ievas Neilandes devumu lībiešu atmodas veicināšanā un etniskās pašapziņas stiprināšanā. Paredzēta tikšanās ar ungāru literatūras tulkotāju Elgu Saksi, un būs iespēja Lībiešu tautas namā aplūkot viņas latviski tulkoto grāmatu izstādi. Paaudžu nometnes atklāšanu pagodinās Latvijas vēstniece Ungārijā Veronika Erte un Ungārijas goda konsule Latvijā Ariana Župika.

Nometnes vadītājas ir lībietes, pieredzējušās nometņu vadītājas un pedagoģes Zoja Sīle un Brigita Zakare. Pārējie pedagogi – Ērika Krautmane, Dagmāra Ziemele, Inese Margēviča, Maija Alekse, Āris Kronbergs, Ieva Iesalniece.