Īrgandõks / Vīļakub / Livones.net arhīv

Ilva Buntika

Livones.net

30/05/2006

Ilva Buntika (1963) – ventspilniece, kuras lībiskās saknes meklējamas Pizes ciemā, 1981. gadā absolvējusi Ventspils 1. ģimnāziju. Radošo rokrakstu akvareļglezniecībā izkopusi patstāvīgi.Ilvas Buntikas māksla ir impulsīva, izjūtu atspulgi atklāj noslēpumainu tēlu pasauli, („Lībiešu tautasdziesma” 1992, „Palmses pils noslēpums” 1991, „Stīgas” 1998). Triptihs „Estonia” tapis 1994. gada septembra naktī, kad vētrā gāja bojā prāmis „Estonia”. Ilva Buntika aktīvi rīko personālizstādes. Pirmās notikušas Igaunijā – Tartu, Tallinā, Palmsē (1981-1991), bet kopš 1992. gada – Latvijā: Ventspilī, Kuldīgā, Jūrmalā, Rīgā.

Ilva Buntika ir viena no lībiešu mākslas izstāžu idejas iniciatorēm, bijusi arī visu izstāžu „Līvõd kuņšt” dalībniece. Pēdējos gados darbojas reklāmas un modeļu aģentūrā „Ventspils vīzijas”.