Īrgandõks / Vīļakub / Livones.net arhīv

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI LĪVU FONDAM

Dāvis Stalts

11/06/2009

Kāpēc tik mazai tautai vajadzīgas vairākas organizācijas?

Šis ir vispopulārākais pašreizējais jautājums. Līvu tauta ir mazs prototips latviešu tautai, tāpēc nav ko brīnīties, ka arī mūsu vidū ir visādi cilvēki ar dažādu pieeju tautas vērtību saglabāšanā un popularizēšanā. Mēs esam daļa lībiešu tautas, kas vēlas ļoti dedzīgi strādāt, lai realizētu savus projektus, kas varbūt citiem liekas pat utopiski, jo netiek saredzēts šo projektu realizācijas mehānisms, taču mums tie šķiet tikai loģiski un pašsaprotami realizējami. Galu galā mūsu nav daudz, taču esam spēcīgi un ļoti spīvi!

Kāpēc tieši līvu fonds?

Ja jautājums skar vārdu „lībietis” un „līvs” lietošanu, tad pieturamies pie tā, ka katrs var sevi saukt sev tuvākā vārdā. Tā kā Līvu fonds ir skanīgāks un atpazīstamāks, kā arī no PR viedokļa veiksmīgāks nosaukums, kas ļoti līdzinās tā lībiskajam tulkojumam „Līvõd Fond”, izvelējāmies par labu šim latviskajam variantam. Bet, ja runājam par to, kapēc tieši fonds, tad tā iecere ir veicināt maksimālu līdzekļu un investīciju piesaisti līvu valodas, kultūras un uzņēmējdarbības atbalstam. Jā. Ļoti nozīmīgs ir lībiešu nodarbinātības jautājums. Esam ieinteresēti, lai minimālie lībiešu cilvēku resursi tiktu maksimāli nodarbināti lībiešu lietās, kā arī lai maksimāli tiktu motivēta lībiešu valodas apguve gan Kurzemes, gan Vidzemes līvu pēcnācēju vidē. Lai panāktu šādus mērķus, vispiemērotākais šķiet darboties fonda sastāvā.

Vai sadarbosities arī ar citām lībiešu organizācijām?

Protams. Neesam jau šķēlēji vai arī kaut kādi izredzētie. Mums ir lielisks kontakts ar Lībiešu kultūras centru, kas ir lielākā lībiešu zinātnisko izdevumu realizētāja un izdevēja lībiešu mūsdienu sabiedrībā. Neizslēdzam arī sadarbības iespējas ar Līvu savienību, kas ir senākā formālā lībiešu organizācija Latvijā. Savu tiesību un valodas aizstāvībai vislielāko sadarbību vērsīsim uz starptautisko organizāciju LatBLUL, kas ir vienīgā starptautiskā lībiešu un latgaļu valodu aizstāvības organizācija.

Kādā veidā domājat piesaistīt līdzekļus?

Strādāsim ar fondiem gan Latvijā, gan ārpus tās. Veicināsim sponsoru piesaisti atsevišķiem projektiem, kā arī fondam kopumā. Lielas cerības liekam arī uz brāļu somu, igauņu un ungāru tautām.

Vai esat lielākā lībiešu organizācija?

Pašreiz lielākā lībiešu organizācija vēl neesam, taču mūsu rindās mēneša laikā jau iestājušies 35 cilvēki, kas ir ļoti liels skaits, ja ņem vērā, ka savu darbību tik tikko kā esam sākuši. Cilvēki vēlas strādāt. Lībieši ir spīvi un arī godkārīgi, tāpēc cenšamies piemeklēt visiem iespējas izpausties fonda darbībā.

Ir dzirdēts par lībiešu savstarpējām nesaskaņām. Vai tādas pastāv?

Nesaskaņas ir visur un vienmēr, kur vien cilvēks ir domājis. Cik cilvēku, tik viedokļu. Virziens aptuveni viens, tikai dažādi piegājieni. Kurzemnieku raksturs vienmēr bijis skarbs un tiešs, tieši tāpat lībieši nekad nav bijuši maiguma iemiesojumiJ. Mainoties laikam, esam gan kļuvuši iecietīgāki cits pret citu, tāpēc arī saskatām perspektīvas mūsu tautas nākotnē.