Īrgandõks / Vīļakub / Livones.net arhīv

AR LĪBIEŠIEM JOKU NAV!

Valts Ernštreits

05/06/2006

Vēlreiz saku: ar lībiešiem nekādu joku nav!