Īrgandõks / Vīļakub / Livones.net arhīv

ANDRIS LAMSTERS

Livones.net

30/05/2006

Andris Lamsters (1942), Latvijā labi pazīstamais grāmatu apdares meistars, dzimis Rīgā. Bērnību pavadījis Kolkā. Viņa māte nākusi no Kolkas Rozenfeldu dzimtas.

A. Lamsters beidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu 1960. gadā, 1966. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu. Izstādēs piedalās kopš 1967. gada. Kopš 19881. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Sākot ar 1973. gadu, A. Lamsters sekmīgi darbojies grāmatu grafikā, veidojis apdares ap 200 grāmatām. Ilgus gadus strādājis par vecāko māksliniecisko redaktoru izdevniecībā „Liesma”, bijis galvenais mākslinieks izdevniecībā „Sprīdītis”, pašlaik ir izdevniecības „Madris” mākslinieks. Andra Lamstera vadībā izveidota 80. gadu latviešu mākslas albumu mākslinieciskā koncepcija (sērija „Mūsu mākslinieki”, albumi „Latviešu glezniecība” 1980, „Latviešu tēlniecības vecmeistari 1982 u.c.). Devis nozīmīgu ieguldījumu bērnu grāmatu grafikā („Tieva, gara tēva josta” 1982, S. Topeliusa „Sāmēns Sampo” 1986, H. K. Andersena „Pasakas” 1987). Darinājis grafisko ietērpu sēriju darbiem („Jaunatnes bibliotēka”, ‘Sprīdīša bibliotēka”). J. V. Gētes poēmu „Prometejs” ne vien ilustrējis, bet arī kaligrāfā rakstījis tās tekstu. Par šo dabu Baltijas valstu grāmatu mākslas konkursā 1983. gadā A. Lamsters apbalvots ar pirmās pakāpes diplomu.

Mākslinieks regulāri piedalījies grāmatu grafikas izstādēs kā Latvijā, tā ārzemēs. Ar ilustrācijām grāmatām „Sāmēns Sampo” un „Prometejs” kuplinājis izstādes „Līvõd kuņšt”.