Sākums / Norises / 2023

Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vērtības

Renāte Blumberga

13/10/2023

14. oktobrī Svētupes muižas kompleksā notiks vērienīgs pasākums ar Salacas lībiešu valodas atgriešanos Svētciemā un kulinārām izpriecām. Pulksten 14.00–18.30 norisināsies Vidzemes lībiskās kultūrtelpas starptautiskā konference “Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vērtības – aktuālais un atklātais”. Pirmās divas stundas līdz pulksten 16.00 būs veltītas populārzinātniskiem lasījumiem. Četru lasījumu tēmas būs: “Lībiešu valodas pēdas Ziemeļvidzemes vietvārdos” (Valts Ernštreits), “Arheoloģiskā apzināšana saimniecībā Svētupes krastā” (Eduards Plankājs), “Vidzemes lībiešu pēcteči – sabiedrībā nozīmīgas personības” (Rasma Noriņa) un “Vidzemes lībiskā kultūrtelpa Lībiešu mantojuma gadā” (Lolita Ozoliņa).

 

Pasākuma otrajā daļā pulksten 16.30–18.30 ar dzeju un mūziku Salacas lībiešu valodā tiks atzīmēta lībiešu valodas atgriešanās Svētciemā. Programmas pirmajā daļā paredzēta Karla Pajusalu un Eberharda Vinklera grāmatas “Salacas lībiešu valodas ceļvedis” un Ķempju Kārļa dzejas krājuma ““Ēzkyrdiz vīzd / Tuvības veidi / Läheduse viisid” atvēršana. Pārsteigumam pasākuma organizatori programmā iekļāvuši arī iepazīstināšanu ar Zanes Ernštreites un Agneses Zeltiņas grāmatu grāmatu “Lībiešu [kultūr]telpa”. Otrajā daļā, kas sāksies pulksten 17.30, būs koncerts “Kuolm randõ / Trīs krasti” (mākslinieciskā vadītāja Elīna Ose).

 

Pasākumu organizē Vidzemes lībiskā kultūrtelpa sadarbībā ar LU Lībiešu institūtu. Lasījumiem un grāmatu atvēršanai tiek plānota arī tiešraide. Tuvāka informācija Vidzemes lībiskās kultūrtelpas vietnē.

 

 

14. oktobrī Svētupes muižā tiks atzīmēti arī Nēģu svētki ar pop-up rudens pusdienām pulksten 13.00–17.00. Uzkodās un pamatēdienā būs iekļauti vietējo upju – Salacas un Svētupes – nēģi. Šoreiz pusdienu reklāmā gan izmantots Kurzemes lībiešu valodas vārds “lȭinagizt”, bet cerams, ka nākamreiz jau tiks likts lietā jaunais “Salacas lībiešu valodas ceļvedis” un redzēsim pašu novada vārdu “lyngizt”.

Tiešraides ierakstu var noskatīties šeit.