Sākums / Norises / 2023

Šogad Tartu Universitātes apgādā izdotas divas grāmatas par lībiešu valodu, un tās abas veltītas Lībiešu mantojuma gadam. Valodnieki Karls Pajusalu un Eberhards Vinklers ir sagatavojuši ceļvedi par Salacas lībiešu valodu “Salatsi liivi keele teejuht” (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023, 100 lpp.). Ievadā teikts, ka te pirmo reizi igauņu valodā vienuviet atrodams pārskats par “šīs valodas struktūru un avotiem, kā arī sniedz Salacas lībiešu valodas leksikas un tekstu paraugus”. Tā kā ceļvedis tiek tulkots latviešu valodā, tad jau rudenī ar Salacas lībiešu valodas gramatiku, tematiski kārtoto leksiku (piemēram, koki un krūmi, putni, ģimene u. c.) un valodas paraugiem varēs iepazīties arī tie, kuri neprot igauņu valodu.

 

Salacas lībiešu valodas ceļveža vāks

 

Lībiešu valodas pētnieces Mīna Norvika un Tūli Tuiska ir sastādījušas lībiešu valodas mācību grāmatu “Līvõ kīel optõbrōntõz/Liivi keele õpik” (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023, 124 lpp.) ikvienam, kuram “varētu interesēt šī igauņu valodai tuvā radu tautas valoda”. Tomēr priekšvārdā viņas arī uzsver, ka grāmata pirmām kārtām ir paredzēta augstskolu studentiem un izmantošanai pasniedzēja vadībā. Tāpat autores atzīst, ka mācību grāmatā lielu uzmanību pievērsušas lībiešu valodas gramatikai un tās īpatnību izskaidrošanai, jo vēl joprojām nav izstrādāta aptveroša un pamatīga lībiešu valodas gramatika. Mācību materiāls ir sakārtots astoņās nodaļās, un katrā ir plaša teorijas daļa un vingrinājumi.

 

Lībiešu valodas mācību grāmata “Līvõ kīel optõbrōntõz”

 

Abām autorēm ir vairāk nekā desmit gadu pieredze lībiešu valodas mācīšanā Tartu Universitātes studentiem un trijās lībiešu vasaras universitātēs, kā arī Somijas un Ungārijas augstskolās un citur. Grāmatā ir izmantoti kā pašu autoru veidotie, tā arī profesora Tīta Reina Vītso nepublicētie lībiešu valodas mācību materiāli. Šīs lībiešu valodas mācību grāmatas tulkojums latviešu valodā, visticamāk, nebūs pieejams, jo viena no autorēm – Tūli Tuiska – atzina, ka tā ir sastādīta, domājot tieši par igauņu studentiem, un mācīties gribētājiem, kuri igauņu valodu neprot, būtu nepieciešama cita pieeja. Tāpat grāmata nebūs pieejama tirdzniecībā.