Sākums / Norises / 2023

Ķempju Kārlim jauns dzejoļu krājums

Renāte Blumberga

28/06/2023

Klajā nācis Ķempju Kārļa (Ķempi Kārl) trešais dzejas krājums Salacas lībiešu valodā “Ēzkyrdiz vīzd / Tuvības veidi / Läheduse viisid”. Dzejoļi tulkoti arī latviešu (Valts Ernštreits) un igauņu valodā (Karls Pajusalu). K. Pajusalu ir arī pēcvārdu “Piezīmes par valodu” autors, kurā īsi paskaidrotas Salacas lībiešu valodas skaņu īpatnības, rakstības principi u. c.

 

Grāmatas vāks.
Dizaina autore Zane Ernštreite

 

Ar šo krājumu igauņu valodnieks un lībiešu draugs, Tartu Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, Latvijas Universitātes goda doktors un citu skanīgu titulu un apbalvojumu īpašnieks Karls Pajusalu atzīmē savu 60. dzimšanas dienu (dzimis 1963. gada 20. jūnijā). Viņš nu jau desmit gadu garumā savu dzeju Salacas lībiešu valodā publicē ar pseidonīmu Ķempju Kārlis. Turklāt viņš ir arī vienīgais, kurš šajā valodā dzejo. Pirmais krājums “Salats joug kolm aģa / Salatsi jõe kolm kallast / Salacas upes trīs krasti” iznāca dzejnieka pusgadsimta jubilejā 2013. gadā. Tajā pašā gadā Igaunijā iznāca arī otrais krājums – šoreiz tikai Salacas lībiešu un igauņu valodā – “Toini sina / Teine sina”.

Jaunāko Ķempju Kārļa grāmatu “Ēzkyrdiz vīzd” ir izdevusi Starptautiskā lībiešu draugu biedrība ar Igaunijas Kultūrkapitāla un “Latvian Literature” atbalstu. Grāmatas dizainu veidojusi Zane Ernštreite.

 

kasabed leb ēdrumizd vilud 

šilmad vilubed vaņtlum pimd sille                         

pidiz ärm läen räk ristidi                                       

ämar aig otšub ūd valg      

aug cauri ziedu ēnām

acis pierod raudzīties tumsā

caur apsarmojušiem krustojumiem

krēslas laiks meklē jaunu gaismu

Fragments no dzejoļa “Jengikū āņed / Veļu mēneša zāles”, V. Ernštreita atdzejojums latviešu valodā.