Sākums / Norises / 2022

Valsts atbalsts lībiešu projektiem

Livones.net

24/10/2022

Valsts kultūrkapitāla fonda 2022. gada trešajā projektu konkursā tradicionālās kultūras nozarē atbalstu saņēmuši arī trīs lībiešu projekti. Lībiešu kultūrvēstures un ciemu pētniece Baiba Šuvcāne saņēmusi 3656 eiro manuskripta “Gaist līvu dziesma debesīs” veidošanai un sagatavošanai publicēšanai. Grāmata būs veltījums Valdas Marijas Šuvcānes simtajai dzimšanas dienai 2023. gada 14. decembrī un stāstīs par lībiešu ansambli “Līvlist”. Līvu (lībiešu) savienībai “Līvõd īt” piešķirti 3000 eiro projektam “Godinot lībiešu karogu – “Līvõd vērmõd – Līvu krāsas””. Iegūtais finansējums šogad ļaus Līvu savienībai sarīkot lībiešu karoga dienas pasākumu.

 

Karogs pie tautas nama jūlija saulē.
Ievas Ernštreites foto

 

“Piekrastes projektiem” un Ievai Ozoliņai piešķirti 3280 eiro projektam “Līvu krasta nostāsti”, lai veidotu informatīvu ekspozīciju ar audiovizuāliem un foto elementiem. Tā veltīta lībiešu krasta čūsku vārdu zinātājiem, dziedniekiem, mistiskām radībām, teikām un spēka vietām. Izstāde būs aplūkojama arī Lībiešu tautas namā Mazirbē.