Sākums / Norises / 2022

Paldies čaklajiem talciniekiem!

Ieva Zdanovska, vasaras skolas “Mierlinkizt” vadītāja

18/11/2022

Pirms nedēļas, 12.novembrī, Mazirbē pie Lībiešu tautas nama notika talka. Šoreiz galvenie strādātāji, čaklie darbarūķi, bija lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skolas “Mierlinkizt” dalībnieki – gan pedagogi, gan bērni kopā ar saviem vecākiem. Arvien vairāk un vairāk lībiešu aktivitātēs iesaistām arī nometnes dalībnieku vecākus, lai pietuvinātu viņus tai videi, kurā viņu bērni desmit dienas, kad Mazirbē notiek vasaras skola, mācās lībiešu valodu.

 

Lībiešu tautas nama apkārtnes sakopšanas talka 12. novembrī.
Foto Ieva Zdanovska

 

Pēc rosīgas darbošanās tautas nama apkārtnē un gardām pusdienām visi talkas dalībnieki tika aicināti uz lībiešu valodas nodarbību Lindas Zonnes-Zumbergas vadībā. Bērni kopā ar vecākiem veidoja bilžu vārdnīcu. Iespējams, ka drīzumā redzēsim arī darba rezultātu.

 

Lībiešu tautas nama apkārtnes sakopšanas talka 12. novembrī.
Foto Ieva Zdanovska

 

Sirsnīgs paldies visiem talkas dalībniekiem! Paldies talkas organizatorei Līvu savienības vadītājai Ievai Ernštreitei, Mazās Irbes pavārītēm un Rasai Klucei personīgi par gardo zupu un kūciņām, kā arī SIA “Solis augšup” un Robertam Zdanovskim personīgi par profesionāli sakoptiem tautas nama teritorijā augošajiem kokiem.

 

Lībiešu tautas nama apkārtnes sakopšanas talka 12. novembrī.
Foto Ieva Zdanovska

 

Drīz vien jau tiksimies atkal – 17. decembrī Lībiešu institūta telpās būs nākamā lībiešu valodas nodarbība. Aicinām piedalīties visās mūsu aktivitātēs arī pārējos vasaras skolas dalībniekus un citus interesentus. Vairosim interesi par lībiešu tautas kultūru un tradīcijām kopā!

 

Lībiešu tautas nama apkārtnes sakopšanas talka 12. novembrī.
Foto Ieva Zdanovska

 

Lai skaisti svētki!

Foto un video apskats “Mierlinkizt” facebook kontā.