Sākums / Norises / 2022

Šajās dienās (pēc izdevēja, Helsinku apgāda “Aviador”, informācijas tas noticis jūlijā) nākusi klajā lībiešu mūsdienu dzejas izlase somu valodā “Kerran olin taivaan suolajärvi” (80 lpp., ISBN: 9789523811102).

 

 

Krājuma nosaukumam izraudzītas Baibas Dambergas dzejas rindas “kõrd vȯļ minā touvõs sūoljōraks / reiz biju mākoņos sālsezers”. Grāmatā, ko izdevējs nosaucis par mūsdienu lībiešu dzejas antoloģiju, apkopoti dzejnieku Baibas Dambergas, Valta Ernštreita un Ķempju Kārļa darbi. Krājumu ir sastādījis un atdzejojis somu dzejnieks Olli Heikonens (Olli Heikkonen). Tā nav viņa pirmā saskarsme ar lībiešiem, jo jau 2011. gadā Lībiešu kultūras centra izdotajā dzejas krājumā “Kui sūolõbõd līvlizt / Kā iznirst lībieši” bija publicēts viņa dzejolis “Līvõd rānda”.

Lībiešu dzejas krājuma izdošana somu valodā ir Valta Ernštreita iniciatīva. Dzejoļu parindeņus no lībiešu valodas somu valodā sagatavoja Renāte Blumberga un Tapio Mekeleinens (Tapio Mäkeläinen). Informācija par izdevuma tehniskajiem datiem iegūta izdevēja mājaslapā.